قیمت : ۲۹۹۵۰ تومان

 

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ ۶۰۰۰ تومان کمتر

قیمت واقعی : ۳۵۹۹۵۰ تومان

۲۹۹۵۰ تومان

 

مجموعه بی نظیری از ۲۲ نرم افزار و ۳ کتاب آکسفورد + مجموعه ای بی نظیر از نرم افزارهای Longman ! متشکل از ۸ دیکشنری و ۳ نرم افزار مربی

 

لیست محصولات Oxford : 

Oxford Advanced Genie

Oxford Advanced Learner's Dictionary Compass

Oxford Complex On CD-ROM

Oxford Dictionary 10th edition

Oxford Dictionary English For International Student

Oxford Dictionary Of Computing

Oxford Dictionary Of English

Oxford Dictionary Of Humorous Quotations (PDF)

Oxford Dictionary Of Quotations 15th Edition

Oxford English Dictionary 2nd Edition V. 3.0

Oxford English Dictionary 2nd Edition Version 4.0.0.1

Oxford Essential

Oxford Guide To British And American Culture

Oxford Latin Dictionary (PDF)

Oxford Phrasebuilder Genie

Oxford Picture Dictionary

Oxford Picture Power Dictionary (PDF)

Oxford Poket Dictionary

Oxford Reference Shelf

Oxford Talking Dictionary

Oxford Thesaurus Of English

Oxford Word Skills

Oxford Wordpower Genie

Oxford World Encyclopedia 1st Edition

The Concise Oxford Dictionary On CD-ROM

 

سری دیکشنری های Longman : 

Longman Active Study Dictionary

Longman Advanced American Dictionary

Longman Contemporary English Dictionary 4th Edition

Longman Contemporary English Dictionary 4th Edition v.2 (Updated Edition)

Longman Word Wise Dictionary

Longman Interactive American Dictionary

Portable Longman Dictionary Of Contemporary English

Longman Dictionary of Contemporary English 5th Edition

 

 به همراه نرم افزارهای آموزش تلفظ و نوشتن و آزمون Longman : 

Longman Exams Coach

Longman Pronunciation Coach

Longman Writing Coach

 

 

 

 

برچسب ها : , ,قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان

مجموعه بی نظیری از نرم افزارها و کتاب های آکسفورد

 

لیست محصولات مجموعه : 

Oxford Advanced Genie

Oxford Advanced Learner's Dictionary Compass

Oxford Complex On CD-ROM

Oxford Dictionary 10th edition

Oxford Dictionary English For International Student

Oxford Dictionary Of Computing

Oxford Dictionary Of English

Oxford Dictionary Of Humorous Quotations (PDF)

Oxford Dictionary Of Quotations 15th Edition

Oxford English Dictionary 2nd Edition V. 3.0

Oxford English Dictionary 2nd Edition Version 4.0.0.1

Oxford Essential

Oxford Guide To British And American Culture

Oxford Latin Dictionary (PDF)

Oxford Phrasebuilder Genie

Oxford Picture Dictionary

Oxford Picture Power Dictionary (PDF)

Oxford Poket Dictionary

Oxford Reference Shelf

Oxford Talking Dictionary

Oxford Thesaurus Of English

Oxford Word Skills

Oxford Wordpower Genie

Oxford World Encyclopedia 1st Edition

The Concise Oxford Dictionary On CD-ROM

 

 

 

 

برچسب ها : ,