قیمت : ۲۶۹۵۰ تومان

 

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ ۶۰۰۰ تومان کمتر

قیمت واقعی : ۳۱۹۵۰ تومان

۲۵۹۵۰ تومان

 

مجموعه عظیمی از بیست نرم افزار مشهور آموزش زبان انگلیسی + مجموعه عظیمی از بیست آموزش صوتی خارق العاده برای آموزش زبان انگلیسی

 

لیست نرم افزارهای مجموعه :

۵۰۱ Verbs English CD

American Master

EastWest 1

EastWest 2

English For Windows

eyeQ – Speed Reading Technique

Instant Immersion American Sign Language

International Express MultiRom

LEC Power Translator Euro v12

Longman Step Ahead

Microsoft Bookshelf 2000

Oxford Learner's Thesaurus

Oxford Living Grammar

Oxford Practice Grammar CD-ROM

Speedlingua

Talk Now Beginners

Top Notch 1

Top Notch 3

Triple Play Plus In English

VOA Special English 2004 + Dynamic English

 

لیست برنامه های صوتی مجموعه :

Aviation English

Cambridge International Legal English (ILE)

Conversation Confidence

Day In The Life Of Jeff

Dominic O'Brien – Quantum Memory Power

English For The Real World

Instant Immersion English As A Second Language (ESL)

Introduction To International Legal English Student's Book With Audio CDs

Just Joking

Learn English Via Listening

Lecture Ready 3

Listening Comprehension

New Concept English

New Cutting Edge

Read And Understand

Real American Frankly Speaking

Reduced Learning To Listen 3

Situational Dialogues

Target Score

The Heinle Picture Dictionary

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان

مجموعه عظیمی از بیست آموزش صوتی خارق العاده برای آموزش زبان انگلیسی

 

لیست برنامه های صوتی مجموعه :

Aviation English

Cambridge International Legal English (ILE)

Conversation Confidence

Day In The Life Of Jeff

Dominic O'Brien – Quantum Memory Power

English For The Real World

Instant Immersion English As A Second Language (ESL)

Introduction To International Legal English Student's Book With Audio CDs

Just Joking

Learn English Via Listening

Lecture Ready 3

Listening Comprehension

New Concept English

New Cutting Edge

Read And Understand

Real American Frankly Speaking

Reduced Learning To Listen 3

Situational Dialogues

Target Score

The Heinle Picture Dictionary

 

 

 

برچسب ها :قیمت : ۲۱۹۵۰ تومان

 

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ ۸۰۰۰ تومان کمتر

قیمت واقعی : ۲۸۹۵۰ تومان

۲۰۹۵۰ تومان

 

پک قابل توجهی از ۵ آموزش صوتی و ۳۳ کتاب الکترونیک و دو نرم افزار برای آموزش اصطلاحات انگلیسی + پک عظیمی متشکل از ۱۱ برنامه صوتی برای لهجه آمریکایی و ۹ برنامه صوتی برای لهجه بریتیش و ۴ نرم افزار آموزش تلفظ و ۲ آموزش ویدیویی

 

 

لیست آموزش های صوتی برای لهجه آمریکایی :

American Accent Program

American Accent Training

Barron's Pronounce It Perfectly In English

Clear Speech 3rd Edition

English Pronunciation Made Simple

Fluent English

Improve Your American English Accent

Pronounce It Perfectly In English

Speaking Clearly

The Living Language American English Pronunciation Program

Whaddaya Say

 

 

لیست آموزش های صوتی برای لهجه بریتیش :

Accurate English A Complete Course In Pronunciation

Better English Pronunciation

English Pronunciation Ilustrated

English Pronunciation In Use

English Pronunciation In Use Advanced

How Now, Brown Cow

Intonation In Context

Ship Or Sheep

Test Your Pronunciation

 

لیست نرم افزارهای  آموزش تلفظ مجموعه :

English Without Accent

Pronunciation Patterns

Pronunciation Power 1

Pronunciation Power 2

 

لیست آموزش های ویدیویی مجموعه :

A B C Pronunciary

American Accent Video Training Program

 

لیست آموزش های صوتی  آموزش تلفظ مجموعه :

۱۰۱ American English Idioms

All Clear Idioms In Context

Essential Idioms In English

Speak English Like An American

US Idioms

 

 

لیست کتاب های الکترونیک اصطلاحات انگلیسی و افعال عبارتی مجموعه : 

A To Z Idioms

American Idioms And Some Phrases Just For Fun

Cambridge English Phrasal Verbs In Use

Cambridge International Dictionary Of idioms

Colloquial English Idioms

Easy American Idioms

English Idioms

English Idioms Exercises On Idioms

English Idioms, Sayings And Slang

Essential English Idioms

Everyday Idioms

Everyday Idioms For Reference And Practice Book Two

Help With Phrasal Verbs

Idiom In Speech

Idioms At Work

Idioms For Everyday Use

Idioms In American Life

Idioms Organiser

Longman Advanced Vocabulary And Idioms

Longman Phrasal Verbs Dictionary

Making Headway – Phrasal Verbs And Idioms (Advanced)

Making Headway – Phrasal Verbs And Idioms (Upper-Intermediate)

McGraw Hill's Essential American Idioms Dictionary

NTC's American Idioms Dictionary

NTC's Thematic Dictionary Of American Idioms

Oxford Phrasal Verbs Dictionary

Practise Your Phrasal Verbs

Really Learn 100 Phrasal Verbs

Test Your English Idioms

Test Your Phrasal Verbs

The Ultimate Phrasal Verb Book

Timesaver Phrasal Verbs & Idioms

What's Up American Idioms

 

لیست نرم افزارهای آموزش اصطلاحات انگلیسی و افعال عبارتی  : 

Phrasal Verb Master

Pronunciation Power Idioms

 

 

 

 

برچسب ها : , ,قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان

پک عظیمی متشکل از ۱۱ برنامه صوتی برای لهجه آمریکایی و ۹ برنامه صوتی برای لهجه بریتیش و ۴ نرم افزار آموزش تلفظ و ۲ آموزش ویدیویی 

 

 

لیست آموزش های صوتی برای لهجه آمریکایی :

American Accent Program

American Accent Training

Barron's Pronounce It Perfectly In English

Clear Speech 3rd Edition

English Pronunciation Made Simple

Fluent English

Improve Your American English Accent

Pronounce It Perfectly In English

Speaking Clearly

The Living Language American English Pronunciation Program

Whaddaya Say

 

 

لیست آموزش های صوتی برای لهجه بریتیش :

Accurate English A Complete Course In Pronunciation

Better English Pronunciation

English Pronunciation Ilustrated

English Pronunciation In Use

English Pronunciation In Use Advanced

How Now, Brown Cow

Intonation In Context

Ship Or Sheep

Test Your Pronunciation

 

لیست نرم افزارهای مجموعه :

English Without Accent

Pronunciation Patterns

Pronunciation Power 1

Pronunciation Power 2

 

لیست آموزش های ویدیویی مجموعه :

A B C Pronunciary

American Accent Video Training Program

 

 

 

 

برچسب ها : , ,قیمت : ۲۵۹۵۰ تومان

 

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ ۸۰۰۰ تومان کمتر

قیمت واقعی : ۳۲۹۵۰ تومان

۲۴۹۵۰ تومان

 

مجموعه بی نظیری از منابع مورد نیاز آزمون تافل ! شامل بیش از ۷۳ ساعت آموزش صوتی در ۱۸ عنوان ! ۲۰ کتاب الکترونیک و ۱۱ نرم افزار + پک عظیمی از ۲۷ آموزش صوتی و ۱۵ کتاب الکترونیک و دو نرم افزار و یک آموزش ویدیو به منظور آماده شدن همه جانبه برای آزمون IELTS

 

لیست محصولات آموزش صوتی TOEFL :

Barron's How To Prepare For The TOEFL iBT 12th Edition

Barron's Pass Key To The TOEFL iBT

Cambridge Preparation For The TOEFL Test 4th Edition

Longman Complete Course For The TOEFL Test

Longman Introductory Course For The TOEFL Test 2nd Edition

Longman Preparation Course For The TOEFL Test Next Generation iBT

Next Generatoin Deltta TOEFL

Peterson's TOEFL Success

TOEFL Actual

TOEFL Arco

TOEFL Kaplan iBT

TOEFL Listening Exercises

TOEFL Vocabulary

 

لیست آموزش های صوتی به همراه کتاب الکترونیک TOEFL  :

Barron's How To Prepare For The TOEFL 11th Edition

Essential Words For The TOEFL

Hakers TOEFL Vocabulary

Peterson's TOEFL Success

The Official Guide To The New TOEFL iBT

 

لیست کتاب های الکترونیک TOEFL :

185 TOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essays

400 Must-Have Words For The TOEFL

Ace The TOEFL Essay

Answers To All TOEFL Essay Questions

Barron's How To Prepare For The TOEFL Essay

Building Grammar Skills For TOEFL iBT

Cambridge Preparation For The TOEFL Test 3rd Edition

Check Your English Vocabulary For TOEFL

Peterson's Master TOEFL Vocabulary

TOEFL – Test And Score Manual

TOEFL Bulletin

TOEFL Exam Essentials

TOEFL Exam Success In Only 6 Steps

TOEFL Secrets

Vocabulary For TOEFL iBT

 

 لیست نرم افزارهای TOEFL

Barron's How To Prepare For The TOEFL 10th Edition

Barron's How To Prepare For The TOEFL 9th Edition

Cambridge Preparation For The TOEFL Test CD-ROM 4th Edition

Cambridge Review's GMAT Computer Adaptive TestPrep

Cambridge TOEFL TestPrep PLUS

Kaplan 2007 Internet-based TOEFL

Kaplan Mastering The Computer-Based TOEFL Test

Longman Preparation Course For The TOEFL Test Next Generation iBT

Longman Preparation Course For The TOEFL Test, CBT Volume

Power TOEFL Deluxe v.5.0

TOEFL Sampler CBTThe Heinemann TOEFL Preparation Course

 

لیست آموزش های صوتی IELTS :

101 Helpful Hints For IELTS

202 Useful Exercises For IELTS

Advanced Listening & Speaking CAE

Barron's IELTS

Cambridge Certificate In Advanced English

Cambridge First Certificate In English

Cambridge Grammar For IELTS

Cambridge Practice Tests For IELTS

Focus On Academic Skills For IELTS

IELTS Express

IELTS Foundation

IELTS Masterclass

IELTS Practice Now

IELTS Practice Test Plus

IELTS Preparation And Practice

IELTS Strategies For Study

IELTS Test Builder

IELTS To Success

Insight Into IELTS

Let's Talk Testing Packet

Passport To IELTS

Prepare For IELTS

SAT Words To Go

Scott's English Success IELTS

Specimen Materials For IELTS

Strategies For IELTS

Test Your Listening

 

لیست کتاب های الکترونیک IELTS :

342 TOEIC Vocabulary Tests

Achieve IELTS

Action Plan For IELTS

Barron's 600 Essential Words For The TOEIC

Check Your English Vocabulary For FCE+

Check Your English Vocabulary For IELTS

Check Your Vocabulary For IELTS Examination

Commonn Mistakes At IELTS

GMAT Vocabulary List

IELTS Secrets

Target Band 7

Test Your Grammar And Usage For FCE

The 1000 Most Common SAT Words

Winners' Guide to GMAT Grammar And Sentence Correction

Word List IELTS

 

لیست نرم افزارهای IELTS :

First Certificate Practice Tests

SuperMemo Fast Track To CAE

 

آموزش ویدیویی :

Don't In IELTS

 

 

 

 

برچسب ها : , ,قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان

پک عظیمی از ۲۷ آموزش صوتی و ۱۵ کتاب الکترونیک و دو نرم افزار و یک آموزش ویدیو به منظور آماده شدن همه جانبه برای آزمون IELTS

 

 

لیست آموزش های صوتی مجموعه :

۱۰۱ Helpful Hints For IELTS

202 Useful Exercises For IELTS

Advanced Listening & Speaking CAE

Barron's IELTS

Cambridge Certificate In Advanced English

Cambridge First Certificate In English

Cambridge Grammar For IELTS

Cambridge Practice Tests For IELTS

Focus On Academic Skills For IELTS

IELTS Express

IELTS Foundation

IELTS Masterclass

IELTS Practice Now

IELTS Practice Test Plus

IELTS Preparation And Practice

IELTS Strategies For Study

IELTS Test Builder

IELTS To Success

Insight Into IELTS

Let's Talk Testing Packet

Passport To IELTS

Prepare For IELTS

SAT Words To Go

Scott's English Success IELTS

Specimen Materials For IELTS

Strategies For IELTS

Test Your Listening

 

لیست کتاب های الکترونیک مجموعه :

۳۴۲ TOEIC Vocabulary Tests

Achieve IELTS

Action Plan For IELTS

Barron's 600 Essential Words For The TOEIC

Check Your English Vocabulary For FCE+

Check Your English Vocabulary For IELTS

Check Your Vocabulary For IELTS Examination

Commonn Mistakes At IELTS

GMAT Vocabulary List

IELTS Secrets

Target Band 7

Test Your Grammar And Usage For FCE

The 1000 Most Common SAT Words

Winners' Guide to GMAT Grammar And Sentence Correction

Word List IELTS

 

لیست نرم افزارهای مجموعه :

First Certificate Practice Tests

SuperMemo Fast Track To CAE

 

 

آموزش ویدیویی :

Don't In IELTS

 

 

 

 

 

برچسب ها : , ,قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان

پک قابل توجهی از ۵ آموزش صوتی و ۳۳ کتاب الکترونیک و دو نرم افزار برای آموزش اصطلاحات انگلیسی که جزو مهم ترین بخش های یادگیری زبان انگلیسی است

 

لیست آموزش های صوتی مجموعه :

۱۰۱ American English Idioms

All Clear Idioms In Context

Essential Idioms In English

Speak English Like An American

US Idioms

 

 

لیست کتاب های الکترونیک در پک : 

A To Z Idioms

American Idioms And Some Phrases Just For Fun

Cambridge English Phrasal Verbs In Use

Cambridge International Dictionary Of idioms

Colloquial English Idioms

Easy American Idioms

English Idioms

English Idioms Exercises On Idioms

English Idioms, Sayings And Slang

Essential English Idioms

Everyday Idioms

Everyday Idioms For Reference And Practice Book Two

Help With Phrasal Verbs

Idiom In Speech

Idioms At Work

Idioms For Everyday Use

Idioms In American Life

Idioms Organiser

Longman Advanced Vocabulary And Idioms

Longman Phrasal Verbs Dictionary

Making Headway – Phrasal Verbs And Idioms (Advanced)

Making Headway – Phrasal Verbs And Idioms (Upper-Intermediate)

McGraw Hill's Essential American Idioms Dictionary

NTC's American Idioms Dictionary

NTC's Thematic Dictionary Of American Idioms

Oxford Phrasal Verbs Dictionary

Practise Your Phrasal Verbs

Really Learn 100 Phrasal Verbs

Test Your English Idioms

Test Your Phrasal Verbs

The Ultimate Phrasal Verb Book

Timesaver Phrasal Verbs & Idioms

What's Up American Idioms

 

نرم افزارها : 

Phrasal Verb Master

Pronunciation Power Idioms

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ دی‌وی‌دی

مجموع آموزش زبان انگلیسی New Interchange

New Interchange

اگر برای آموزش زبان انگلیسی به موسسات مختلف سر زده باشید و به دنبال مجموعه‌های آموزشی زبان انگلیسی بوده باشید بی‌شک تاکنون با نام New Interchange برخورد نموده‌اید. این دوره آموزشی برای مدت‌های طولانی مورد توجه مربیان و زبان‌آموزان در سراسر جهان واقع شده است و هم‌اکنون نیز جایگاه ویژه‌ای در میان زبان‌آموزان دارد.

نرم افزار آموزشی اینتر چنج (Interchange) شامل هر چهار کتاب اینترچنج در کتاب های الکترونیکی + فایل های صوتی و ویدیو است که به صورت یک نرم افزار ساخته شده است. این مجموعه یکی از بهترین ، کارمدترین و شناخته ترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی در سراسر دنیا می باشد و تقریبا برای تدرس در تمام موسسات آموزش زبان در دنیا استفاده می شود . Interchange نوشته Jack c.Richards کتاب هایی کاملا علمی و استاندارد هستند که در حال حاضر نه تنها در اکثر آموزشگاه های معتبر ایران بلکه در تمام جهان تدریس میشوند.این کتاب ها محصول دانشگاه کمبریج است و از اعتبار بالایی برخوردار است.به طور کلی برای امتحان های تافل و آیلتس باید بر مطالب این کتاب ها مسلط باشید.

 

آموزش زبان انگلیسی به شیوه " نیو اینتر چنج " یکی از جامع ترین و بهترین شیوه های آموزش زبان انگلیسی در دنیا است و افرادی که آموزش زبان انگلیسی خود را از این متد شروع نموده اند همیشه آنرا به دیگران نیز توصیه می کنند چرا که شیوه آسان تدریس و اصطلاحات و به یاد سپاری این شیوه همیشه زبانزد دانشجویان این متد آموزشی زبان انگلیسی است و همه اشخاصی که برای رفع نیازهای خود و با شغل های گوناگون که نیاز به یادگیری زبان انگلیسی را داشته اند استفاده از این متد برایشان کارآمد بوده است – مجموعه آموزش زبان انگلیسی به شیوه " نیو اینتر چنج " هم اکنون در کلیه آموزشگاه های زبان انگلیسی در سراسر دنیا در حال تدریس شدن است و شیوه ای جا افتاده و مرسوم است که دیگر جای هیچ شک و شبه ای را برای یادگیری زبان انگلیسی برای شما به جا نمی گذارد !

این مجموعه ی کامل و بی نظیر شامل :

  • ۷۰ تا ۱۲۰ ساعت مکالمه در قالب فایل های صوتی
  • استفاده از زبان محاوره ای
  • آموزش قواعد زبان انگلیسی در قالب مکالمات روزمره
  • Listening های هدف دار
  • آموزش تلفظ صحیح لغات و متون
  • و چندین و چند امکان و ابزار دیگر که مجموعه آن ها می توانید یادگیری زبان انگلیسی را تضمین و آن را به امری نشاط آور تبدیل کند .

این مجموعه معروف از چهار بخش زیر تشکیل شده است.

New Interchange INTRO

معرفی خود و دیگران،سلام و احوالپرسی ، پرسیدن اسم و مشخصات دیگران / نامبردن اشیاء و پرسش و پاسخ در مورد جایگاه و محل اشیاء / صحبت کردن در مورد مکانهای جغرافیایی ،سوال و جواب در مورد زادگاه، ملیت ،زبان مادری، سن و توصیف افراد / صحبت در مورد وضعیت ظاهری و پوشش افراد ،صحبت در مورد آب و هوا و غیره

New interchange 1

توصیف کار و مدرسه ،صحبت در مورد برنامه های کاری / صحبت در مورد قیمتها، نظر دادن در مورد مسائل- مقایسه کردن- خرید و فروش اجناس / صحبت کردن در مورد مسائل مورد علاقه ،دعوت کردن از کسی و رد کردن دعوت دیگران / تبادل اطلاعات در مورد مسائل حاضر و توصیف زندگی خانوادگی و غیره….

New interchange 2

توصیف برنامه های خود برای تعطیلات،ارائه اطلاعات به دیگران برای مسافرت،تقاضای چیزی کردن،قبول یا رد تقاضا، شکایت ،عذر خواهی / توصیف تکنولوژی و ارائه اطلاعات پیرامون آن / توصیف تعطیلات ، فستیوالها، مراسم و وقایع خاص / توصیف مهارتها و توانایی ها،صحبت کردن در مورد مشاغل مورد علاقه و غیره…..

New interchange 3

توصیف گذشته خود و احساس پشیمانی نسبت به آن / توصیف شرایط فرضی / توضیح دادن مسائل، نتیجه گیری، توصیف نحوه انجام یک کار یا بکارگیری یک امر / توصیف مشاغل در روزنامه ها و غیره

روش خرید: برای خرید مجموعه آموزش New Interchange ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

توجه کنید که کلیه کتاب ها به همراه فایل صوتی و تصویری(فیلم) می باشند
کلیه کتابها و صدا و تصویر با کیفیت بسیار بالا و بر
روی دی وی دی های مرغوب عرضه می شوند
کتابها به صورت PDF و کلیه فایلهای صوتی به صورت MP3 می باشند

تصاویری از کتاب نیو اینترچنج :
قیمت : ۲۰۹۵۰ تومان

 

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ ۵۰۰۰ تومان کمتر

قیمت واقعی : ۲۵۹۵۰ تومان

۲۰۹۵۰ تومان

 

مجموعه بی نظیر ۱۲۴ کتاب داستان به همراه صوت از ۲۰ نویسنده نامدار جهان + پک بی نظیر آموزش تضمینی گرامر شامل ۳ آموزش صوتی و ۸۱ کتاب الکترونیک و ۱۱ نرم افزار

 

لیست آموزش های صوتی گرامر :

Get Your Tenses Right

Grammar Smart An Audio Guide to Perfect Usage

Instant Immersion English Grammar And Pronunciation

 

لیست کتاب های الکترونیک :

A Communicative Grammar Of English

A Comprehensive Grammar Of The English Language

A Grammar Of Contemporary English

A Practical English Grammar

Advanced English CAE Grammar Practice

All About Modal Verbs

An A-Z English Grammar And Usage

Basic English Grammar

Basic Grammar In Many Voices

Cambridge English Grammar In Use Collections

Changing Times, Changing Tenses

Cliffs Quick Review Writing – Grammar, Usage And Style

English Grammar For ESL Learners

English Grammar For Today

English Grammar Simplified

English Grammar Workbook For Dummies

Focus On Grammar, Workbook 1

Focus On Grammar, Workbook 2

Focus On Grammar, Workbook 3

Focus On Grammar, Workbook 4

Focus On Grammar, Workbook 5

Fun with Grammar

Fundamentals Of English Grammar

Fundamentals Of English Grammar (Workbook)

Grammar A Friendly Approach

Grammar And Punctuation Grade 1

Grammar And Punctuation Grade 2

Grammar And Punctuation Grade 3

Grammar And Punctuation Grade 4

Grammar And Punctuation Grade 5

Grammar And Punctuation Grade 6

Grammar And Usage For Better Writing

Grammar Practice For Elementary Students

Grammar Practice For Intermediate Students

Grammar Practice For Pre-intermediate Students

Grammar Practice For Upper Intermediate Students

Grammar Punctuation And Capitalization

Grammar Scan

Grammar Troublespots

Grammarway 1

Grammarway 2

Grammarway 3

Grammarway 4

Grammatically Correct

How English Works

Longman Advanced Grammar

Longman Advanced Learners' Grammar

Longman Basic English Grammar 2nd Edition

Longman English Grammar

Longman Grammar Of Spoken And Written English

Natural Grammar

Oxford Guide To English Grammar

Oxford Practice Grammar With Answers

Painless Grammar

Phrases, Clauses And Sentences

Practical English Usage 3rd Edition

Practise Your Modal Verbs

Practise Your Prepositions

Progress In English Grammar 1

Progress In English Grammar 2

Progress In English Grammar 3

Schaum's Outline Of English Grammar

Test It, Fix It

The ABC of Common Grammatical Errors

The American Heritage Guide To Contemporary Usage And Style

The Antigrammar Grammar Book

The Cambridge Guide To English Usage

The Complete Idiot's Guide To Grammar & Style

The Good Grammar Book

The Grammar Of The English Verb Phrase

The Handbook Of Good English

The Least You Should Know About English

The Online English Grammar

The Oxford English Grammar

The Wordwatcher's Guide To Good Writing & Grammar

Top 10 – Great Grammar For Great Writing

Top 20 – Great Grammar For Great Writing

Understanding And Using English Grammar

Understanding And Using English Grammar (Workbook)

Verbs And Tenses

When Bad Grammar Happens To Good People

 

لیست نرم افزارهای آموزش گرامر

Cambridge Grammar Of English

English Grammer Exam

Focus on Grammar 1 Basic

Focus on Grammar 2 Intermediate

Focus On Grammar 3 Advanced

Grammar Quest v1.51

Grammar Time

Grammatica

Longman Grammar Express

Longman Total English Pre-Intermediate

Oxford Learner's Grammar – The Grammar Checker CD-ROM

 

یکی از روشهای بسیار مفید تقویت مهارت لیسنینگ که کلیدی ترین مهارت در آموزش

زبان انگلیسی می باشد استفاده از کتاب های داستان صوتی انگلیسی است که توسط خود انگلیسی زبانان تهیه شده.

با گوش دادن به این کتاب های صوتی شما با تلفظ صحیح لغات و لهجه واقعی انگلیسی زبانان آشنا میشود.

علاوه بر آن کلید اصلی یادگیری زبان انگلیسی آموزش از روش شنیدن و از طریق گوش است. همان روشی که یک کودک زبان مادری خود را یاد می گیرد یا شخصی با زندگی در یک کشور انگلیسی زبان انگلیسی را یاد می گیرد.

البته گوش دادن باید با تکرار زیاد صورت بگیرد.

کتاب های صوتی می توانند در هر زمان و هر مکان استفاده شوند، شما می توانید د ر مسیر رفت و آمد، در زمان های مرده و بی استفاده، در منزل ، محل کار و… با استفاده از کامپیوتر یا موبایل یا ام پی تری پلیر یا هر وسیله ای که قابلیت اجرای فایل صوتی را داشته باشد به این داستان ها گوش دهید و در مدت کوتاهی تاثیر فوق العاده آن را ببینید.

پس از مدتی گوش کردن، گوش شما به لهجه انگلیسی زبانان عادت کرده و به راحتی لغات و عبارات را به صورت تفکیک شده از هم تشخیص می دهید.

روش استفاده از این داستان های صوتی جذاب به این صورت است که ابتدا قسمتی از کتاب را مثلا یک فصل یا یک بخش یا یک قسمت را انتخاب کرده که البته زیاد طولانی نباشد نهایتا ده دقیقه.

سپس این قسمت را در چند دفعه اول با نگاه کردن به متن آن گوش کنید، پس از آن متن را کنار گذاشته و همان قسمت را بارها و بارها گوش کنید تا به راحتی و بدون متن لغات و عبارات را متوجه شوید.

سپس به سراغ ادامه داستان بروید.

در این روش چون از داستان های جذاب استفاده میشود شما خسته و بی انگیزه نمی شوید.

پس از مدتی سرعت شما بالا می رود و هر قسمت را با دفعات کمتر می توانید متوجه شوید.

تقویت لیسنینگ کلیدیترین قسمت آموزش زبان است.

اگر لیسنینگ شما تقویت شود مکالمه و سایر مهارت های شما هم تقویت میشود، پس از تقویت لیسنینگ ، شما با گوش دادن به اخبار انگلیسی، یا دیدن فیلم های زبان انگلیسی و … به راحتی لغات و عبارات و معنا را درک می کنید و اصطلاحات، عبارات و جملات جدیدتری یاد میگیرید که به راحتی از آنها در مکالمه خود استفاده می کنید.

مجموعه کتاب های داستان صوتی این سایت شامل کتب های ذیل است که همه از داستان های جذاب و مشهور و از نویسندگان مشهور است که توسط انگلیسی زبانان و به صورت جذاب و زنده گویندگی شده و همچنین متن داستان در قالب pdf در کنار آنها موجود می باشد.

 

لیست نویسندگان  : 

Agatha Christie
Arthur Conan Doyle
Beatrix Potter
Bill Clinton
Charles Dickens
David Weber
Gebrder Grimm
Hans Christian Andersen
J.K.Rowling
Laura Reese
Lyman Frank Baum
Mark Twain
Robert Heinlein
Robert Sheckley
Roger Kipling
Rudyard Kipling
Samuel Taylor Coleridge
Stephen King
Walt Whitman
William Shakespeare

 

لیست کتاب های صوتی :

Agatha Christie – 4.50 from Paddington
Agatha Christie – By the Pricking of My Thumbs
Agatha Christie – Cat Who Walks through Walls
Agatha Christie – Death in the Clouds
Agatha Christie – Lord Edgware Dies (USA Thirteen at Dinner)
Agatha Christie – Murder is Easy
Agatha Christie – Nemesis'
Agatha Christie – Partners in Crime
Agatha Christie – Postern of Fate
Agatha Christie – Sad Cybress
Agatha Christie – Sleeping Murder (Cole)
Agatha Christie – The Body in the Library
Agatha Christie – The Listerdale Mystery and Other Stories
Agatha Christie – The Mirror Crack'd
Agatha Christie – The Moving Finger
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles
Agatha Christie – The Secret Adversary
Agatha Christie – The Secret of Chimneys
Agatha Christie – The Seven Dials Mystery
Agatha Christie – Three Blind Mice
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 1
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 2
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 3
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 4
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 5
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 6
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\Book
Agatha Christie – Cat Who Walks through Walls\Book
Agatha Christie – Death in the Clouds\Book
Agatha Christie – Lord Edgware Dies (USA Thirteen at Dinner)\Book
Agatha Christie – Murder is Easy\Book
Agatha Christie – Nemesis'\CD1
Agatha Christie – Nemesis'\CD2
Agatha Christie – Nemesis'\CD3
Agatha Christie – Nemesis'\CD4
Agatha Christie – Nemesis'\CD5
Agatha Christie – Nemesis'\CD6
Agatha Christie – Partners in Crime\Agatha Christie – Partners in Crime
Agatha Christie – Partners in Crime\Book
Agatha Christie – Postern of Fate\Book
Agatha Christie – Sleeping Murder (Cole)\Book
Agatha Christie – The Body in the Library\Book
Agatha Christie – The Listerdale Mystery and Other Stories\Book
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD1
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD2
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD3
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD4
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD5
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD6
Agatha Christie – The Moving Finger\Book
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\Book
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD1
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD2
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD3
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD4
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD5
Agatha Christie – The Secret Adversary\Book
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Book
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 1
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 2
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 3
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 4
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 5
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 6
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 7
Agatha Christie – The Seven Dials Mystery\Book
Agatha Christie – Three Blind Mice\Agatha Christie – Three Blind Mice
Agatha Christie – Three Blind Mice\Book
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\A Scandal In Bohemia
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Boscombe Valley Mystery
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Five Orange Pips
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Man With The Twisted Lip
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Red-Headed League
Beatrix Potter – The Tale Of Peter Rabbit
Bill Clinton – My Life
Charles Dickens – A Tale of Two Cities
Charles Dickens – Oliver Twist
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd01
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd02
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd03
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd04
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd05
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd06
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd07
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd08
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd09
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\Book
Charles Dickens – Oliver Twist Book
Charles Dickens – Oliver Twist Disc 01
Charles Dickens – Oliver Twist Disc 02
Charles Dickens – Oliver Twist Disc 03
David Weber Ashes Of Victory
David Weber Changer Of Worlds
David Weber Flag In Exile
David Weber March Upcountry
Gebrder Grimm – Briar Rose
Gebrder Grimm – Clever Gretel
Gebrder Grimm – King Grisly-Beard
Gebrder Grimm – Rapunzel
Gebrder Grimm – Rumpelstiltskin
Gebrder Grimm – The Mouse, the Bird and the Sausage
Gebrder Grimm – The Travelling Musicians
Hans Christian Andersen The Little Match Girl
J.K.Rowling Harry Potter
Laura Reese Topping From Below
Lyman Frank Baum The Wonderful Land Of Oz
Mark Twain On the Decay Of The Art Of Lying
Robert Heinlein – Starman Jones
Robert Heinlein – The Moon is a Harsh Mistress
Robert Heinlein – Tunnel In the Sky
Robert Heinlein – Starman Jones\Book
Robert Heinlein – The Moon is a Harsh Mistress\Book
Robert Heinlein – Tunnel In the Sky\Book
Robert Sheckley Bad Medicine
Roger Kipling Danny Deever
Roger Kipling Dedication
Rudyard Kipling – Just So Stories
Rudyard Kipling – Just So Stories\Book
Samuel Taylor Coleridge Rime Of The Ancient Mariner
Stephen King The Boogeyman
Walt Whitman Song Of Myself
Walt Whitman When Lilacs Last In The Dooryard Bloom'd
William Shakespeare Sonnet

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان

پک بی نظیر آموزش تضمینی گرامر شامل ۳ آموزش صوتی و ۸۱ کتاب الکترونیک و ۱۱ نرم افزار

 

لیست آموزش های صوتی مجموعه :

Get Your Tenses Right

Grammar Smart An Audio Guide to Perfect Usage

Instant Immersion English Grammar And Pronunciation

 

لیست کتاب های الکترونیک :

A Communicative Grammar Of English

A Comprehensive Grammar Of The English Language

A Grammar Of Contemporary English

A Practical English Grammar

Advanced English CAE Grammar Practice

All About Modal Verbs

An A-Z English Grammar And Usage

Basic English Grammar

Basic Grammar In Many Voices

Cambridge English Grammar In Use Collections

Changing Times, Changing Tenses

Cliffs Quick Review Writing – Grammar, Usage And Style

English Grammar For ESL Learners

English Grammar For Today

English Grammar Simplified

English Grammar Workbook For Dummies

Focus On Grammar, Workbook 1

Focus On Grammar, Workbook 2

Focus On Grammar, Workbook 3

Focus On Grammar, Workbook 4

Focus On Grammar, Workbook 5

Fun with Grammar

Fundamentals Of English Grammar

Fundamentals Of English Grammar (Workbook)

Grammar A Friendly Approach

Grammar And Punctuation Grade 1

Grammar And Punctuation Grade 2

Grammar And Punctuation Grade 3

Grammar And Punctuation Grade 4

Grammar And Punctuation Grade 5

Grammar And Punctuation Grade 6

Grammar And Usage For Better Writing

Grammar Practice For Elementary Students

Grammar Practice For Intermediate Students

Grammar Practice For Pre-intermediate Students

Grammar Practice For Upper Intermediate Students

Grammar Punctuation And Capitalization

Grammar Scan

Grammar Troublespots

Grammarway 1

Grammarway 2

Grammarway 3

Grammarway 4

Grammatically Correct

How English Works

Longman Advanced Grammar

Longman Advanced Learners' Grammar

Longman Basic English Grammar 2nd Edition

Longman English Grammar

Longman Grammar Of Spoken And Written English

Natural Grammar

Oxford Guide To English Grammar

Oxford Practice Grammar With Answers

Painless Grammar

Phrases, Clauses And Sentences

Practical English Usage 3rd Edition

Practise Your Modal Verbs

Practise Your Prepositions

Progress In English Grammar 1

Progress In English Grammar 2

Progress In English Grammar 3

Schaum's Outline Of English Grammar

Test It, Fix It

The ABC of Common Grammatical Errors

The American Heritage Guide To Contemporary Usage And Style

The Antigrammar Grammar Book

The Cambridge Guide To English Usage

The Complete Idiot's Guide To Grammar & Style

The Good Grammar Book

The Grammar Of The English Verb Phrase

The Handbook Of Good English

The Least You Should Know About English

The Online English Grammar

The Oxford English Grammar

The Wordwatcher's Guide To Good Writing & Grammar

Top 10 – Great Grammar For Great Writing

Top 20 – Great Grammar For Great Writing

Understanding And Using English Grammar

Understanding And Using English Grammar (Workbook)

Verbs And Tenses

When Bad Grammar Happens To Good People

 

لیست نرم افزارها

Cambridge Grammar Of English

English Grammer Exam

Focus on Grammar 1 Basic

Focus on Grammar 2 Intermediate

Focus On Grammar 3 Advanced

Grammar Quest v1.51

Grammar Time

Grammatica

Longman Grammar Express

Longman Total English Pre-Intermediate

Oxford Learner's Grammar – The Grammar Checker CD-ROM

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۲۰۹۵۰ تومان

مجموعه بی نظیری از منابع مورد نیاز آزمون تافل ! شامل بیش از ۷۳ ساعت آموزش صوتی در ۱۸ عنوان ! ۲۰ کتاب الکترونیک و ۱۱ نرم افزار

 

لیست محصولات آموزش صوتی مجموعه :

Barron's How To Prepare For The TOEFL iBT 12th Edition

Barron's Pass Key To The TOEFL iBT

Cambridge Preparation For The TOEFL Test 4th Edition

Longman Complete Course For The TOEFL Test

Longman Introductory Course For The TOEFL Test 2nd Edition

Longman Preparation Course For The TOEFL Test Next Generation iBT

Next Generatoin Deltta TOEFL

Peterson's TOEFL Success

TOEFL Actual

TOEFL Arco

TOEFL Kaplan iBT

TOEFL Listening Exercises

TOEFL Vocabulary

 

لیست آموزش های صوتی به همراه کتاب الکترونیک مجموعه  :

Barron's How To Prepare For The TOEFL 11th Edition

Essential Words For The TOEFL

Hakers TOEFL Vocabulary

Peterson's TOEFL Success

The Official Guide To The New TOEFL iBT

 

لیست کتاب های الکترونیک مجموعه :

۱۸۵ TOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essays

400 Must-Have Words For The TOEFL

Ace The TOEFL Essay

Answers To All TOEFL Essay Questions

Barron's How To Prepare For The TOEFL Essay

Building Grammar Skills For TOEFL iBT

Cambridge Preparation For The TOEFL Test 3rd Edition

Check Your English Vocabulary For TOEFL

Peterson's Master TOEFL Vocabulary

TOEFL – Test And Score Manual

TOEFL Bulletin

TOEFL Exam Essentials

TOEFL Exam Success In Only 6 Steps

TOEFL Secrets

Vocabulary For TOEFL iBT

 

 لیست نرم افزارهای مجموعه

Barron's How To Prepare For The TOEFL 10th Edition

Barron's How To Prepare For The TOEFL 9th Edition

Cambridge Preparation For The TOEFL Test CD-ROM 4th Edition

Cambridge Review's GMAT Computer Adaptive TestPrep

Cambridge TOEFL TestPrep PLUS

Kaplan 2007 Internet-based TOEFL

Kaplan Mastering The Computer-Based TOEFL Test

Longman Preparation Course For The TOEFL Test Next Generation iBT

Longman Preparation Course For The TOEFL Test, CBT Volume

Power TOEFL Deluxe v.5.0

TOEFL Sampler CBTThe Heinemann TOEFL Preparation Course

 

 

 

 

 

برچسب ها : , ,قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان

یکی از روشهای بسیار مفید تقویت مهارت لیسنینگ که کلیدی ترین مهارت در آموزش

زبان انگلیسی می باشد استفاده از کتاب های داستان صوتی انگلیسی است که توسط خود انگلیسی زبانان تهیه شده.

با گوش دادن به این کتاب های صوتی شما با تلفظ صحیح لغات و لهجه واقعی انگلیسی زبانان آشنا میشود.

علاوه بر آن کلید اصلی یادگیری زبان انگلیسی آموزش از روش شنیدن و از طریق گوش است. همان روشی که یک کودک زبان مادری خود را یاد می گیرد یا شخصی با زندگی در یک کشور انگلیسی زبان انگلیسی را یاد می گیرد.

البته گوش دادن باید با تکرار زیاد صورت بگیرد.

کتاب های صوتی می توانند در هر زمان و هر مکان استفاده شوند، شما می توانید د ر مسیر رفت و آمد، در زمان های مرده و بی استفاده، در منزل ، محل کار و… با استفاده از کامپیوتر یا موبایل یا ام پی تری پلیر یا هر وسیله ای که قابلیت اجرای فایل صوتی را داشته باشد به این داستان ها گوش دهید و در مدت کوتاهی تاثیر فوق العاده آن را ببینید.

پس از مدتی گوش کردن، گوش شما به لهجه انگلیسی زبانان عادت کرده و به راحتی لغات و عبارات را به صورت تفکیک شده از هم تشخیص می دهید.

روش استفاده از این داستان های صوتی جذاب به این صورت است که ابتدا قسمتی از کتاب را مثلا یک فصل یا یک بخش یا یک قسمت را انتخاب کرده که البته زیاد طولانی نباشد نهایتا ده دقیقه.

سپس این قسمت را در چند دفعه اول با نگاه کردن به متن آن گوش کنید، پس از آن متن را کنار گذاشته و همان قسمت را بارها و بارها گوش کنید تا به راحتی و بدون متن لغات و عبارات را متوجه شوید.

سپس به سراغ ادامه داستان بروید.

در این روش چون از داستان های جذاب استفاده میشود شما خسته و بی انگیزه نمی شوید.

پس از مدتی سرعت شما بالا می رود و هر قسمت را با دفعات کمتر می توانید متوجه شوید.

تقویت لیسنینگ کلیدیترین قسمت آموزش زبان است.

اگر لیسنینگ شما تقویت شود مکالمه و سایر مهارت های شما هم تقویت میشود، پس از تقویت لیسنینگ ، شما با گوش دادن به اخبار انگلیسی، یا دیدن فیلم های زبان انگلیسی و … به راحتی لغات و عبارات و معنا را درک می کنید و اصطلاحات، عبارات و جملات جدیدتری یاد میگیرید که به راحتی از آنها در مکالمه خود استفاده می کنید.

مجموعه کتاب های داستان صوتی این سایت شامل کتب های ذیل است که همه از داستان های جذاب و مشهور و از نویسندگان مشهور است که توسط انگلیسی زبانان و به صورت جذاب و زنده گویندگی شده و همچنین متن داستان در قالب pdf در کنار آنها موجود می باشد.

 

لیست نویسندگان  : 

Agatha Christie
Arthur Conan Doyle
Beatrix Potter
Bill Clinton
Charles Dickens
David Weber
Gebrder Grimm
Hans Christian Andersen
J.K.Rowling
Laura Reese
Lyman Frank Baum
Mark Twain
Robert Heinlein
Robert Sheckley
Roger Kipling
Rudyard Kipling
Samuel Taylor Coleridge
Stephen King
Walt Whitman
William Shakespeare

 

لیست کتاب ها :

Agatha Christie – 4.50 from Paddington
Agatha Christie – By the Pricking of My Thumbs
Agatha Christie – Cat Who Walks through Walls
Agatha Christie – Death in the Clouds
Agatha Christie – Lord Edgware Dies (USA Thirteen at Dinner)
Agatha Christie – Murder is Easy
Agatha Christie – Nemesis'
Agatha Christie – Partners in Crime
Agatha Christie – Postern of Fate
Agatha Christie – Sad Cybress
Agatha Christie – Sleeping Murder (Cole)
Agatha Christie – The Body in the Library
Agatha Christie – The Listerdale Mystery and Other Stories
Agatha Christie – The Mirror Crack'd
Agatha Christie – The Moving Finger
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles
Agatha Christie – The Secret Adversary
Agatha Christie – The Secret of Chimneys
Agatha Christie – The Seven Dials Mystery
Agatha Christie – Three Blind Mice
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 1
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 2
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 3
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 4
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 5
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\4-50 From Paddington Disc 6
Agatha Christie – 4.50 from Paddington\Book
Agatha Christie – Cat Who Walks through Walls\Book
Agatha Christie – Death in the Clouds\Book
Agatha Christie – Lord Edgware Dies (USA Thirteen at Dinner)\Book
Agatha Christie – Murder is Easy\Book
Agatha Christie – Nemesis'\CD1
Agatha Christie – Nemesis'\CD2
Agatha Christie – Nemesis'\CD3
Agatha Christie – Nemesis'\CD4
Agatha Christie – Nemesis'\CD5
Agatha Christie – Nemesis'\CD6
Agatha Christie – Partners in Crime\Agatha Christie – Partners in Crime
Agatha Christie – Partners in Crime\Book
Agatha Christie – Postern of Fate\Book
Agatha Christie – Sleeping Murder (Cole)\Book
Agatha Christie – The Body in the Library\Book
Agatha Christie – The Listerdale Mystery and Other Stories\Book
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD1
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD2
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD3
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD4
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD5
Agatha Christie – The Mirror Crack'd\CD6
Agatha Christie – The Moving Finger\Book
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\Book
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD1
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD2
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD3
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD4
Agatha Christie – The Mysterious Affair at Styles\The Mysterious Affair at Styles CD5
Agatha Christie – The Secret Adversary\Book
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Book
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 1
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 2
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 3
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 4
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 5
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 6
Agatha Christie – The Secret of Chimneys\Disk 7
Agatha Christie – The Seven Dials Mystery\Book
Agatha Christie – Three Blind Mice\Agatha Christie – Three Blind Mice
Agatha Christie – Three Blind Mice\Book
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\A Scandal In Bohemia
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Boscombe Valley Mystery
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Five Orange Pips
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Man With The Twisted Lip
Arthur Conan Doyle – The Adventures Of Sherlock Holmes\The Red-Headed League
Beatrix Potter – The Tale Of Peter Rabbit
Bill Clinton – My Life
Charles Dickens – A Tale of Two Cities
Charles Dickens – Oliver Twist
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd01
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd02
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd03
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd04
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd05
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd06
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd07
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd08
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\a tale of two cities cd09
Charles Dickens – A Tale of Two Cities\Book
Charles Dickens – Oliver Twist Book
Charles Dickens – Oliver Twist Disc 01
Charles Dickens – Oliver Twist Disc 02
Charles Dickens – Oliver Twist Disc 03
David Weber Ashes Of Victory
David Weber Changer Of Worlds
David Weber Flag In Exile
David Weber March Upcountry
Gebrder Grimm – Briar Rose
Gebrder Grimm – Clever Gretel
Gebrder Grimm – King Grisly-Beard
Gebrder Grimm – Rapunzel
Gebrder Grimm – Rumpelstiltskin
Gebrder Grimm – The Mouse, the Bird and the Sausage
Gebrder Grimm – The Travelling Musicians
Hans Christian Andersen The Little Match Girl
J.K.Rowling Harry Potter
Laura Reese Topping From Below
Lyman Frank Baum The Wonderful Land Of Oz
Mark Twain On the Decay Of The Art Of Lying
Robert Heinlein – Starman Jones
Robert Heinlein – The Moon is a Harsh Mistress
Robert Heinlein – Tunnel In the Sky
Robert Heinlein – Starman Jones\Book
Robert Heinlein – The Moon is a Harsh Mistress\Book
Robert Heinlein – Tunnel In the Sky\Book
Robert Sheckley Bad Medicine
Roger Kipling Danny Deever
Roger Kipling Dedication
Rudyard Kipling – Just So Stories
Rudyard Kipling – Just So Stories\Book
Samuel Taylor Coleridge Rime Of The Ancient Mariner
Stephen King The Boogeyman
Walt Whitman Song Of Myself
Walt Whitman When Lilacs Last In The Dooryard Bloom'd
William Shakespeare Sonnet

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۱۰۹۵۰ تومان

سالها انگلیسی را در مدرسه و آموزشگاههای زبان و دانشگاه مطالعه کرده اید اما هنوز نمی توانید انگلیسی را روان صحبت کنید .اشکال کار کجاست ؟

 

کاملترین مجموعه موجود  

آیا با لهجه و درک سریع صحبت اشخاصی که انگلیسی زبان هستند مشکل دارید؟

 

 

قطعاً در سیستم آموزش زبان انگلیسی ما مشکلی موجود دارد.

 

آقای A.J. Hoge مبتکر سیستم بسیار معروف و معتبر آموزش انگلیسی آسان (Effortless English) خودش انگلیسی زبان بوده و فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی دارد و انگلیسی تدریس می کند.

او متوجه می شود حتی بهترین دانشجوهایش هم با اینکه هر روز چندین ساعت انگلیسی مطالعه می کنند و بسیار با هوش هم هستند اما هنوز نمی توانند انگلیسی را روان و سلیس صحبت کنند. او  این مسئله را بیشتر بررسی می کند و با تحقیق متوجه می شود همه همکارانش هم با این مسئله درگیر هستند.

آقای A.J. Hogeبرای رفع این مشکل سالها به تحقیق و مطالعه مشغول می شود و متد های جدید و متفاوت را درکلاسهایش اجرا می کند .

 

سرانجام پس از چندین سال مطالعه و تحقیق به متد های جدید و باورنکردنی دست می یابد و از نتایج آن بسیار متحیر می شود.

با این متد ها دانشجوهای او انگلیسی را بسیار سریع و اتوماتیک وار یاد می گیرند و بسیار روان صحبت می کننند.

او این متد را سیستم آموزش انگلیسی آسان (Effortless English )می نامد. همان متدی که زبان مادری خود را با آن یاد گرفتید.

نتایج تحقیقات بسیار واضح است، تنها یک راه برای روان بودن مکالمه انگلیسی وجود دارد!!!

روان بودن مکالمه انگلیسی به معنای این است که انگلیسی را به آسانی و سریع و اتوماتیک وار صحبت کنیم و درک کنیم … بدون فکر کردن یا ترجمه کردن در ذهنمان.

شما قادر به یادگیری مکالمه روان انگیسی با خواندن کتاب های متنی آموزش انگلیسی نخواهید بود.

شما قادر به یادگیری مکالمه روان انگیسی با رفتن به آموزشگاههای آموزش زبان انگلیسی نخواهید بود.

شما قادر به یادگیری مکالمه روان انگیسی با مطالعه گرامر و حفظ کردن لغات نخواهید بود.

گوش کردن تنها راه یادگیری مکالمه روان انگلیسی می باشد!!!

شنیدن کلید اصلی مکالمه روان می باشد.

برای داشتن مکالمه انگلیسی فوق العاده روان و اتوماتیک وار باید از طریق گوشهایتان انگلیسی را یاد بگیرید نه از طریق چشمهایتان.

گوش های شما کلید اصلی در آموزش مکالمه انگلیسی در سطح عالی می باشد.

شما باید انگلیسی را به دفعات بسیار زیاد گوش کنید و درک کنید.

در این سیستم :

شما نباید چیزی را حفظ کنید !

شما نباید از کتاب های گرامر خسته کننده استفاده کنید !

شما نباید لیست هایی از لغات را با زحمت مطالعه کنید !

در واقع اشکال از شما نبوده ! اشکال از متد های قدیمی آموزش زبان بوده که باعث شده شما پس از سالها مطالعه هنوز نمی توانید انگلیسی را راحت و روان صحبت کنید.

 

خواندن گرامر باعث میشود که در حین مکالمه به ساختار گرامری جملات خود فکر کنید و این از سرعت شما در مکالمه می کاهد و اجازه نمی دهد اتوماتیک وار صحبت کنید.

یک واقعیت در مورد آموزش زبان انگلیسی :

واقعیت این است که اگر باز هم به خواندن انگلیسی با متدی که تاکنون استفاده می کردید، ادامه بدهید، هرگز نمی توانید انگلیسی را به خوبی صحبت کنید و همیشه این مشکل با شما خواهد بود!!

با استفاده از مجموعه های این سیستم با تقویت  لیسنینگ شما تحول عظیمی در یادگیری زبان انگلیسی و بخصوص مکالمه شما صورت می گیرد چرا که تنها راه یاد گرفتن مکالمه شنیدن و استفاده از گوش است نه خواندن و استفاده از چشم.

 

شما با استفاده از سیستم آموزش انگلیسی آسان (Effortless English )  :

بدون مطالعه به طور باورنکردنی لغات بسیار زیاد و گرامر را بدون مطالعه و حفظ کردن یاد می گیرید.(مانند کودکان)، با گوش کردن و پاسخ دادن به Mini-Stories

اگر گرامر را با متد صحیح بدون مطالعه کتاب گرامر به آسانی یاد بگیرید و در مکالمه بدون تفکر انگلیسی را بدون مشکل گرامری صحبت کنید هیجان زده نمی شوید !!!!

 

اگر شما از این سیستم جدید استفاده کنید، به آسانی می توانید انگلیسی خود را تقویت کنید و ظرف ۶ ماه یا کمتر قدرت مکالمه انگلیسی  شما به طور باور نکردنی تحول می یابد !

 

زمانی که شما از سیستم آموزش زبان آسان (Effortless English ) استفاده می کنید، لغات بسیاری را خیلی سریع و بدون حفظ کردن یاد می گیرید، گرامر را به خوبی درک می کنید و مهمتر از همه اینکه هرگز در حین مکالمه یا گوش دادن به انگلیسی در ذهنتان ترجمه نمی کنید !!! اتوماتیک وار متوجه می شوید و اتوماتیک وار صحبت می کنید. انگلیسی را خیلی سریع و بدون فکر کردن صحبت می کنید.گرامر را به راحتی بدون تفکر در مکالمات خود به کار می برید !

 

گرامر را بدون مطالعه حتی یک کتاب گرامر به خوبی و عمیقاً به طور غیر مستقیم یاد می گیرید (مانند کودکان)، این سیستم بر اساس آموزش زبان انگلیسی به روشی که کودکان زبان مادری خود را یاد می گیرند پایه گزاری شده.

 

به راحتی نمره مکالمه خود را در آزمون های تافل و آیلتس بالا می برید.

در واقع مبتکر این متد عقیده دارد که با این روش می‌توانید ۴ تا ۵ بار سریع‌تر، و ساده‌تر زبان انگلیسی را یاد بگیرید، آن‌هم بدون آن‌که وارد قوانین دست و پا گیر دستور زبان بشوید.

 

انگلیسی را به راحتی بدون زحمت با گوش کردن به English real articles که موضوعات مختلفی را در خود گنجانده یاد می گیرید.

 

در واقع زبان انگلیسی را باید با همان متدی یاد گرفت که کودکان زبان مادری خود را به آسانی یاد می گیرند!!!!

شما با این سیستم انگلیسی را با لهجه بسیار خوب و همچنین دامنه لغات بسیار زیاد و گرامر اتوماتیک وار یاد خواهید گرفت.

 

مجموعه های آموزشی آقای A.J. Hoge مبتکر سیستم آموزش انگلیسی آسان (Effortless English ) شامل:

۱) Effortless English-New method

شامل چهار سطح می باشد با ۱۶۴ فایل صوتی mp3 با حجم ۶/۱ گیگابایت (۱۶۰۰ مگابایت) به همراه pdf متن مکالمات به همراه مقاله روش استفاده از دروس در قالب pdf که معانی لغات را سریع و آسان یاد خواهید گرفت و گرامر بصورت اتوماتیک ملکه ذهن شما خواهد شد.

۲) Effortless English – Flow method

شامل ۴۴ فایل صوتی mp3 با حجم حدود ۱ گیگابایت (۹۹۵ مگابایت) به همراه pdf متن مکالمات که بر یادگیری زمان های گذشته و اصطلاحات (idioms) تکیه کرده است.

۳) Effortless English – Success Business Lessons

شامل۴۱ فایل صوتی mp3 با حجم ۶۱۳ مگابایت همراه با متن pdf که شدیدا بر تقویت لیسنینگ و  مکالمات بازرگانی و تجاری تاکید دارد.

۴) Effortless English Podcast

شامل ۱۰۰ فایل صوتی mp3 با حجم ۸۰۷ مگابایت  که شدیدا بر تقویت لیسنینگ شما و عادت کردن گوش شما با لهجه آمریکایی تاکید دارد.

۵) Learn Real English Conversations

مجموعه پیشرفته این سیستم است شامل ۹۱ فایل صوتی mp3 با حجم ۷۰/۱گیگا بایت ( ۱۷۰۰مگابایت) به همراه pdf متن مکالمات به همراه مقاله روش استفاده از دروس در قالب pdf که که جهت اموزش اصطلاحات انگلیسی رایج در مکالمات به شما کمک می کند. همان اصطلاحاتی که شما هرچقدر هم دامنه لغاتتان وسیع باشد بدون دانستن این اصطلاحات، مکالمات واقعی انگلیسی زبانان را متوجه نمی شوید و معنای آنها را با دانستن لغات به تنهایی متوجه نمی شوید.

 

۶) Power English

مجموعه پیشرفته و جدید این سیستم شامل ۱۲۶ فایل صوتی mp3 با حجم ۷۱/۱گیگا بایت ( ۱۷۱۰مگابایت) به همراه pdf متن مکالمات به همراه مقاله روش استفاده از دروس در قالب pdf که مجموعه پیشرفته این سیستم است که برای افزایش سرعت شما در درک مطلب و صحبت کردن تهیه شده و به طور کلی به افزایش سرعت شما در مکالمه و درک مکالمات کمک می کند.

۷) Master spoken English-video course

درس های تصویری پیشرفته با فرمت وی سی دی و با حجم ۱ گیگابایت (۱۰۰۰مگابایت)

در این درس ها که تصویری هستند نحوه تلفظ توسط انگلیسی زبانان آموزش داده می شود.در این فیلم ها از فیلم های سینمایی استفاده شده که به جذابیت روش افزوده شده است.
فیلم های این مجموعه عبارتند از:

Lesson 1: Structural Action
Lesson 2: Neutral Vowels
Lesson 3: Consonant Action
Lesson 4: More Consonant Action
Lesson 5: Connected Speech
Lesson 6: Intonation & Rhythms
Lesson 7: Practice Scenes
Lesson 8: More Practice Scenes

 

هر کدام از این پک ها به تنهایی شامل صد ها ساعت فایل های صوتی مکالمات روزمره و واقعی انگلیسی زبانان، داستان های انگلیسی کوتاه، داستان های هدفمندی که با سوالاتی که از شما می پرسد به صورت غیر مستقیم گرامر را به شما آموزش می دهد و فایل های صوتی که لغات را به شما آموزش می دهد ، همچنین فایل های  متنی می باشد.

 

در صورت تمایل به خرید می توانید محصول را درب منزل یا محل کار توسط پست تحویل گرفته و وجه آن را به مامور پست بدهید.

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر این سیستم :

 

آقای A.J. Hoge سیستم آموزش انگلیسی آسان (Effortless English ) را بر اساس هفت قاعده پایه گزاری کرده است.

 

قانون نخست :

شیوه ی سنتی مطالعه ی واژه های تنها را کنار بگذارید و همیشه گزاره ها (عبارت،ترکیب کلمات) را بخوانید و تمرین کنید، نه فقط کلمه ها را به تنهایی. اگر کلمه ی جدیدی دیدید، حتما ً عبارتی که آن کلمه ی جدید، در آن استفاده شده را در دفترچه ی یادداشت خود بنویسید؛ نه فقط کلمه را. به این ترتیب استفاده درست هر کلمه را می آموزید.تحقیقات نشان میدهد یادگیری زبان، با شیوه ی یادگیری و استفاده از عبارات کاربردی، ۴ الی ۵ برابر سریعتر از استفاده از کلمات، به تنهایی است.

قانون دوم:

گرامر نخوانید! همین الان کتابهای صرفا ً گرامر خود را کنار بگذارید. این کتابها باعث میشوند شما پیش از صحبت (به قواعد دستور زبان) فکر کنید. در حالی که باید به طور خودکار و معمولی، مثل زبان مادری خود، بدون هیچگونه حساسیتی روی زمانهای دستوری و گرامر بتوانید صحبت کنید. شما در وهله ی اوّل، نیاز به راهی دارید که بتوانید بطور اتوماتیک و بدون هیچگونه تفکر و تامّلی، استفاده از زبان را بدانید.

قانون سوم :

گوش کنید! گوش کنید، گوش کنید. باید به انگلیسی روزمره گوش کنید. چشم ها، بسیار کمتر از گوشها برای یادگیری زبان به شما کمک میکنند. (راز پیشرفت افراد مهاجر در زمینه ی زبان، فقط و فقط همین است که شرایط حضور در محیط، باعث میشود نه تنها شنوایی افراد تقویت شود؛ بلکه نوع کاربرد آن را با تمام وجود خود حس کنند و بخاطر بسپارند.) بطور خلاصه این قانون را باید اینگونه معنی کرد که با گوش خود یادبگیرید تا با چشمان خود.

قانون چهارم :

آهسته و عمیق یاد بگیرید. دانستن یک کلمه و عبارت کافی نیست ، واژه ها و عبارتها  باید در ذهن شما ثبت شود تا همیشه برای استفاده آن ها را دم دست داشته باشید. اگر به یک کتاب گویا (Audio book ) گوش میکنید، یک قسمت را ۳۰ بار و در طول ده روز، روزی سه بار بشنوید و سپس به سراغ بعدی بروید.

قانون پنجم :

برای یادگیری اتوماتیک گرامر و دستور زبان انگلیسی؛ از شیوه ی «داستان های کوتاه در زمانهای مختلف» ( Point Of View Mini-Stories ) استفاده کنید. این بهترین روش برای یادگیری گرامر و زمانهای مختلف به شیوه موثر غیر مستقیم است.

قانون ششم :

حتما از انگلیسی صحیح و رایج امروزی استفاده کنید. فیلم و نوار هایی را انتخاب کنید که مطمئن هستید انگلیسی واقعی و رایج امروزی است.( بیشتر متدها و کتابها،  برمبنای نگارش اصولی زبان است)  شما با خواندن کتاب های آموزشی هرگز با مکالمات واقعی و اصطلاحات رایج و همچنین تفاوت در ادای یک جمله یا کلمه در مکالمه با نگارش آن در کتاب ها آشنا نمی شوید، در نتیجه صحبت انگلیسی زبانان را متوجه نمی شوید.

قانون هفتم :

گوش کنید و پاسخ بدهید نه اینکه گوش بدهید و تکرار کنید؛ بسیاری از نوارها و سی دی های آموزشی زبان از شما میخواهند که مثلا یک عبارت را بعد از شنیدن تکرار کنید. این روش اشتباه است. باید از شما خواسته شود که جواب گوینده را بدهید نه این که عین عبارت را تکرار کنید. در موردتوضیح این قانون بهتر است، همزمان با شنیدن هر از چند جمله ی یک متن و داستانی ساده، از شما جواب چند پرسش ساده، خواسته شود. دقیقا ً یادگیری یک کودک را مدنظر داشته باشید. از والدین میشنود، یاد میگیرد ، تکرار میکند و پاسخ میدهد.

با استفاده از سیستم آموزش انگلیسی آسان (Effortless English ) یکبار برای همیشه مشکل مکالمه انگلیسی خود را حل می کنید.

 

این مجموعه های بسیار کامل شامل :

Audio lessons

زبان انگلیسی را با گوش دادن به دروس انگلیسی که توسط مبتکر این روش تهیه شده یاد بگیرید، وقتی زبان انگلیسی را با گوش دادن یاد بگیرید، با راحتی می توانید مانند کسانی با قرار گرفتن در یک محیط انگلیسی زبان، انگلیسی را یاد می گیرند، یاد بگیرید.

Vocabulary lessons

اگر لغات را با گوش دادن یاد بگیرید می توانید در حین مکالمه اتوماتیک وار از آنها استفاده کنید. همچنین یادگیری لغات را ۳-۲ بار سریعتر  با دروس ویژه یادگیری لغات یاد بگیرید.

Listen & answer mini stories

شما با گوش دادن به این دروس به صورت روزانه قادر خواهید بود مکالمات انگلیسی را خیلی سریع و بدون تفکر درک کنید و اتوماتیک وار صحبت کنید.

Point of view story lessons

با گوش دادن به این دروس گرامر انگلیسی را عمیقاً مانند یک کودک انگلیسی زبان، بدون زحمت و مطالعه گرامر یاد می گیرید.

متن این دروس به فرمت pdf در کنار فایل های صوتی موجود می باشد.

 

 

در سیستم effortless english به چه منابعی و چگونه باید گوش کرد؟

 

منابع انگلیسی شما برای گوش کردن باید قابل درک (آسان) باشد، همچنین باید به دفعات بسیار زیاد به آنها گوش کنید

(۳۰ مرتبه). هر دو مورد مهم هستند ، قابل درک (آسان) باشند و به دفعات بسیار زیاد گوش داده شوند. اگر قابل درک نباشند شما چیزی یاد نمی گیرید پس مکالمه شما بهتر نخواهد شد.

 

این همان دلیلی است که شما با دیدن تلویزیون های انگلیسی زبان، انگلیسی یاد نمی گیرید، شما به خوبی صحبت ها را متوجه نمی شوید، بسیار تند صحبت می کنند و درکش برای شما مشکل ست.

این یک قاعده است، اگردرک نکنید یاد نمی گیرید.

بنابراین بهترین منبع انگلیسی برای گوش دادن منبعی است که قابل درک باشد.

این مشکل بسیاری از زبان آموزان می باشد، آنها به منابع انگلیسی بسیار مشکل گوش می کنند در نتیجه روند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی آنها بسیار کند پیش می رود.

گوش دادن به منابع انگلیسی قابل درک باعث می شود سریعتر انگلیسی یاد بگیرید.

اما درک کردن و متوجه شدن منیع انگلیسی که گوش می کنیم نیمی از فرمول می باشد.

شما همچنین باید به دفعات زیاد گوش کنید.

اگر شما یک لغت جدید را فقط یکبار بشنوید به زودی آن لغت را فراموش می کنید.اگر یک لغت جدید را ۵ بار گوش کنید باز هم احتمالاً آن لغت را فراموش خواهید کرد.

چند بار گوش دادن لازم می باشد؟

بسیاری از مردم باید یک لغت را ۳۰ بار بشنوند تا آن لغت را همیشه به خاطر بیاورند. اما برای اینکه یک لغت را یاد بگیریم و خیلی سریع و بدون تفکر معنی آن را به خاطر بیاوریم باید ۱۰۰-۵۰ بار آن لغت را بشنویم.

در تکنیک آموزش انگلیسی آسان به زبان آموزان گفته می شود به درس ها به دفعات بسیار زیاد گوش کنند. به آنها گفته می شود به همه قسمت ها ی منابع سیستم آموزش انگلیسی آسان از جمله :

Mini-Stories

The the Vocab Lessons

Point-of-View Stories

the Audio articles

هر روز گوش دهند، برای مثال به آنها گفته می شود که به هر درسی ۳۰ حداقل بار گوش کنند.(برای مثال ۲ بار در روز به مدت دو هفته )

 

بنابراین دو نکته بسیار این است که به منابع انگلیسی قابل درک گوش کنید و همچنین هر کدام را به دفعات بسیار زیاد گوش کنید.

 

 

در صورت تمایل به خرید می توانید محصول را درب منزل یا محل کار توسط پست تحویل گرفته و وجه آن را به مامور پست بدهید.

 

 

همچنین جهت اطلاع بیشتر از سیستم آموزش انگلیسی آسان ( Effortless English ) از زبان مبتکر این روش وب سایت مبتکر این سیستم را با آدرس www.effortlessenglishclub.com مطالعه نمایید.

 

مجموعه های پیشرفته effortless english :

 

با مجموعه Flow English ، یکی از مجموعه های Effortless English از گرامر به درستی و اتوماتیک وار استفاده می کنید و همان انگلیسی را که انگلیسی زبانان در مکالمات روز مره استفاده می کنند یاد می گیرید !!!

 

بهترین روش برای اینکه مکالمه انگلیسی را در سطح بسیار عالی یاد بگیریم چیست؟

پاسخ صحیح چیزی غیر از خواندن لیست هایی از لغات انگلیسی ، یا خواندن گرامر، یا رفتن به آموزشگاه زبان انگلیسی، یا خواندن کتاب های آموزشی می باشد!!!!!!

 

کلید اصلی داشتن مکالمه انگلیسی در سطح بسیار بالا مانند انگلیسی زبانان، یادگیری عمیق Core English می باشد!!!!!!

 

حال این سوال پیش می آید که Core English چیست؟

لغت Core به معنای هسته یا مرکز می باشد، اصطلاحCore English به معنای انگلیسی معمول و روزمره می باشد:

لغاتی که استفاده از آنها در مکالمات معمول تر هست.

عبارات و اصطلاحاتی که استفاده از آنها در مکالمات معمول تر هست.

گرامری که در مکالمات استفاده می شود.

جهت داشتن مکالمه انگلیسی اتوماتیک وار شما باید Core English را به صورت عمیق یاد بگیرید.

متاسفانه بسیاری از زبان آموزان روی یادگیری  تعداد بسیار زیادی لغات انگلیسی تمرکز می کنند اما هرگز چیزی را عمیقاً یاد نمی گیرند.

مجموعه Flow English یکی از مجموعه های Effortless English  توسط  کارشناسهای زیادی از جمله (Dr . Stephen Krashen, Dr. James Asher, Dr. J. Marvin Brown, Dr. Ashley Hastings, Dr . Brenda Murphy, David Long and Blaine Ra y) در سرتاسر دنیا تست شده.

چگونه لغات و اصطلاحات موجود دراین مجموعه انتخاب شده؟

با تحقیقاتی که در دانشگاه میشیگان انجام شده، ۸۰ اصطلاح معمول و متداول در مکالمات روزمره انگلیسی که بسیار پرکاربرد هستند انتخاب شده، که با این مجموعه این ۸۰ اصطلاح را هم یاد می گیرید.

مجموعه های آموزشی آقای A. J. Hoge مبتکر سیستم آموزش انگلیسی آسان  (Effortless English ) به دلیل استفاده از رموز آموزشی خاص واقعاً موثر هستندو این تکنیک ها در هیچ مجموعه دیگری یافت نمی شوند.

با استفاده ازMini-Stories موجود در این مجموعه شما گرامر و لغات بسیار زیادی را فقط با شنیدن و پاسخ دادن بدون اینکه سعی در حفظ کردن لغات یا یادگیری گرامر کنید یاد میگیرید.

متن این دروس به فرمت pdf در کنار فایل های صوتی موجود می باشد.

 

 

مجموعه Effortless English-Learn Real English Conversations :

آیا متوجه شده اید که انگلیسی زبانان به ندرت انگلیسی رسمی را که شما در مدرسه یا دانشگاه یا آموزشگاه زبان یاد گرفته اید استفاده می کنند؟

آیا زبان انگلیسی را به خوبی می خوانید اما به خوبی صحبت نمی کنید؟

آیا فکر می کنید کتاب های انگلیسی، انگلیسی واقعی (آن طورکه  در جامعه انگلیسی زبانان جاریست) را به شما یاد نمی دهد؟

آیا برای شما مشکل است مکالمه انگلیسی زبانان را درک کنید؟

آیا معنای لغات را به خوبی می دانید اما معنای  اصطلاحات انگلیسی رایج در مکالمات را درک نمی کنید؟

چرا؟

به این دلیل که شما انگلیسی رسمی را از کتاب ها یاد گرفته اید اما انگلیسی زبانان در مکالمات روزمره خود از انگلیسی محاوره ای استفاده می کنند.

بسیاری از افراد که انگلیسی خوبی دارند و دامنه لغاتشان وسیع است و حتی به خوبی صحبت می کنند پس از اینکه وارد یک کشور خارجی انگلیسی زبان می شوند با یک مشکل مواجه می شوند.

وقتی وارد یک محیط انگلیسی زبان می شوند شوکه می شوند!  آنها نمی توانند متوجه شوند دیگران چه می گویند !!!

حتی برخی از افراد که انگلیسی آنها نسبتاً قوی است و به خوبی متوجه اخبار شبکه ها و رادیوهای انگلیسی زبان میشوند اما وقتی وارد محیط انگلیسی زبانان میشوند متوجه نمیشوند دیگران چه میگویند!!

دلیلش این است که انگلیسی زبانان در جامعه خود از انگلیسی محاوره ای استفاده می کنند و مکالماتشان پر از اصطلاحات است، آنها مانند گوینده های اخبار و بازیگران صحبت نمی کنند. مردم در کشور های انگلیسی زبان در جامعه از انگلیسی رسمی و آنچه در کتاب هاست استفاده نمی کنند آنها از انگلیسی محاوره ای و به اصطلاح خودمان زبان کوچه بازای استفاده می کنند.

آقایA.J. Hoge و همکارانش جهت حل این مشکل مجموعه ارزشمند و فوق العاده Learn Real English Conversations را که مکالمات واقعی بین شخصیت های واقعی انگلیسی زبان است( نه بازیگران و نه گوینده های اخبار و نه صدای شخصی از که روی یک متن می خواند ) تهیه کرده اند .

این مجموعه مکالمات واقعی بین شخصیت های واقعی انگلیسی زبان است که دقیقاً همان انگلیسی محاوره ای یا زبان کوچه بازاری خودمان را به شما یاد می دهد نه انگلیسی رسمی.

همچنین متن پی دی اف این مکالمات و معنای لغات و اصطلاعات به کار برده شده در این مجموعه که در دیکشنری ها پیدا نمی شود را در این مجموعه در کنار فایل های صوتی مکالمات قرار داده اند.

هدف این مجموعه این است که زبان آموزان مکالمات و اصطلاحات رایج انگلیسی زبانان را یاد بگیرند آنچه جهت برقراری ارتباط با انگلیسی زبانان واقعاً به آن نیاز دارند.

با این مجموعه شما به راحتی یاد میگیرید با انگلیسی زبانان انگلیسی واقعی را در شرایط واقعی صحبت کنید.

دست از خواندن کتاب های آموزشی انگلیسی بردارید واقعیت این است که این کتاب ها هرگز انگلیسی واقعی را به شما یاد نخواهند داد.

خواندن انگلیسی از روی یک متن انگلیسی یا کتاب انگلیسی فقط و فقط ریدینگ شما را تقویت می کند تازه اگر و اگر درست و با تلفظ صحیح بخوانید!!!

تلفظ صحیح و لهجه صحیح را پیشنهاد می کنم فقط و فقط از انگلیسی زبانان یاد بگیرید نه از معلم  انگلیسی  فارسی زبان، چرا که لهجه انگلیسی زبانان بسیار با لهجه فارسی زبانان متفاوت است، سعی کنید از این به بعد هر لغت یا جمله ای را فقط با شنیدن صدای یک انگلیسی زبان یاد بگیرید.

از مجموعه های خود آموز انگلیسی که توسط فارسی زبانان گویندگی شده به هیچ وجه استفاده نکنید.

از نرم افزار های آموزش انگلیسی هم استفاده نکنید، بسیاری از این نرم افزار ها (البته نه همه آنها) جمعاً یک ساعت لیسنینگ هم ندارند.

فقط از مجموعه های صوتی آن هم مجموعه هایی که توسط انگلیسی زبانان گویندگی شده استفاده کنید.

 

مجموعه Effortless English-Power English:

مجموعه پیشزفته با عنوان Power English جهت کمک به زبان آموزان در سریع صحبت کردن طراحی شده، در واقع هدف اصلی سیستم effortless English روان بودن و اتوماتیک وار شدن مکالمه زبان آموزان می باشد.

این مجموعه بسیار بر سرعت مکالمه تاثیر گذار است، همانطور که مبتکرسرشناس این سیستم گفته، سرعت تفاوت اصلی بین انگلیسی محاوره ای و انگلیسی رسمی متنی است.

 

جهت داشتن مکالمه روان، زبان آموز باید سریع متوجه شود و سریع صحبت کند.

مجموعه Power English که یکی از مجموعه های آموزش انگلیسی آقای AJ Hoge است که مانند سایر مجموعه هایش بر اساس سیستم آموزشی effortless English ساخته شده اما نسبت به مجموعه effortless English پیشرفته تر بوده و پس ازاستفاده از مجموعه effortless English که پیشرفت خوبی در سطح انگلیسی زبان آموز صورت گرفت، استفاده از این مجموعه آموزشی زبان انگلیسی توصیه می شود.

با استفاده از این مجموعه زبان آموزان می توانند انگلیسی را بسیار روان صحبت کنند.

این مجموعه از تکنیک های ویژه ای جهت افزایش سرعت درک و مکالمه استفاده کرده، ضمن اینکه مبتکر این سیستم این مجموعه را ضمانت کرده که اگر زبان آموزان ۶ ماه یا کمتر پیوسته از این مجموعه استفاده کنند، %۱۰۰ خواهند توانست سریع و اتوماتیک وار صحبت کنند.

 

 

خرید مجموعه های Effortless English :

 

در صورت تمایل به خرید می توانید محصول را درب منزل یا محل کار توسط پست تحویل گرفته و وجه آن را به مامور پست بدهید.

 

 

 

وب سایت مبتکرEffortless english   :

www.effortlessenglishclub.com

 

وب سایت دو همکار مبتکر سیستم Effortless English که در تهیه Learn real english conversation همکاری داشته اند :

www.learnrealenglish.com

برچسب ها :قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان

 

پک جامع و بی نظیری از آموزش های صوتی، کتاب و نرم افزارهای افزایش دایره لغات

شامل محصولات نفیس زیر :

 

۵۰۰۰ Collegiate Words With Brief Definitions
5000 واژگان مناسب تحصیل در سطوح دانشکده ای و دانشگاهی به همراه کتاب الکترونیکی و ۸ ساعت صدا

 

۵۰۴ Absulotely Essential Words
نرم افزار محبوب آموزش ۵۰۴ لغات کاملا ضروری!

 

Basic American English Audio Dictionary With Thesaurus
دیکشنری صوتی واژگان انگلیسی آمریکایی

 

Collins Cobuild – English Collocations on CD-Rom
نرم افزار آموزش کامل لغات ریشه ای انگلیسی با مثال های فراوان از انتشارات نامدار  Collins

 

Dr. Word Master
نرم افزار نیرومند افزایش دایره لغت مناسب برای TOEFL

 

Effective English
نرم افزار Effective English

 

Gerry’s Vocabulary Teacher
نرم افزار خارق العاده افزایش دایره واژگان

 

Improve your word power with 1000 vocabulary
نرم افزار چند رسانه ای آموزش ۱۰۰۰ لغت

 

Million Dollar Vocabulary
آموزش صوتی افزایش دایره واژگان با متد ساده تر و سرگرم کننده تر از سایر برنامه های افزایش دایره لغت

 

Oxford Word Magic
آموزش ۱۵۰۰ لغت انگلیسی بصورت مفرح و چند رسانه ای برای ویندوز و Mac

 

Verbal Advantage
برنامه صوتی یادگیری لغت بهمراه بیش از ۲۲ ساعت صدا

 

Verbal Power Vocabulary System
با بیش از ۴ ساعت صدا Verbal Power برنامه صوتی لغت سازی

 

Vocabulary Booster
برنامه صوتی تقویت دایره واژگان برای موفقیت در SAT و آموزشگاه ها و یا کار

 

Vocabulary Booster
برنامه صوتی تقویت دایره واژگان برای موفقیت در SAT و آموزشگاه ها و یا کار

 

Vocabulary Wizard
نرم افزاری برای کسانی که قصد آماده شدن برای آزمون هایی مانند SAT, GRE, ACT, TOEFL را دارند.

 

Vocabulary Worksheet Factory
نرم افزار افزایش دایره واژگان

 

Word Banker
نرم افزار افزایش دایره لغات با متد خاص

 

Word Play 550+ Words You Need To Know
برنامه پرطرفدار افزایش دایره واژگان

 

Word Smart – Building a More Educated Vocabulary
برنامه نامدار افزایش دایره لغات

 

Word Smart Genius Edition
این برنامه صوتی ۱۵۰ جالبترین و چالش برانگیز ترین لغات انگلیسی را به شما یاد می دهد.

 

Word Town
نرم افزار بسیار جالب آموزش لغات پایه انگلیسی

 

Wordbird
نرم افزار افزایش دایره لغات

 

WordHacker
نرم افزار افزایش دایره لغات برای آزمون های GRE, GMAT, SAT, ACT و TOEFL

 

WordSmart I
برنامه صوتی WordSmart I بر اساس نوار کاست پرفروش آن

 

WordSmart II
برنامه صوتی WordSmart II بر اساس نوار کاست پرفروش آن

 

مجموعه نرم افزارهای جعبه لایتنر و حافظه

مجموعه بی نظیری از برنامه های جعبه حافظه : 

 

jMemorize

LearnWords 4.4

Leitner2

Lightner v2 Jar

MLifter

Pauker 1.8RC3

Supermemo 2006 Build 13.02

Supermemo UX

Vocaboly – Innovative Vocabulary Builder

Vocaboly Portable 2.1

VTrain 5.1

WinFlash Educator v10.10.05

 

مجموعه کتاب های افزایش دایره لغت
مجموعه ارزشمند حاوی ۴۹ کتاب الکترونیک به منظور افزایش دایره واژگان : 

 

30 Days To A More Powerful Vocabulary

6 Weeks To Words Of Power

A Way With Words Book:

1 & 2 & 3

Boost Your Vocabulary 1

Boost Your Vocabulary 2

Boost Your Vocabulary 3

Boost Your Vocabulary 4

Build Your Vocabulary 1

Build Your Vocabulary 2

Build Your Vocabulary 3

Building VocabulAry Skills & Strategies Level 3

Building VocabulAry Skills & Strategies Level 4

Building VocabulAry Skills & Strategies Level 5

Building VocabulAry Skills & Strategies Level 6

Building VocabulAry Skills & Strategies Level 7

Building VocabulAry Skills & Strategies Level 8

ELS Vocabulary

Test Your ELS Vocabulary

English Collocations In Use

English Vocabulary Organiser

Good Word Guide

Instant Word Power

Nice or Nasty – A Book Of Opposites

Oxford Picture Power Dictionary

Super Word Power

Target Vocabulary:

1 & 2 & 3

Test Your Vocabulary Revised & Updated Edition 1

Test Your Vocabulary Revised & Updated Edition 2

Test Your Vocabulary Revised & Updated Edition 3

Test Your Vocabulary Revised & Updated Edition 4

Test Your Vocabulary Revised & Updated Edition 5

Tests In English Thematic Vocabulary

The Heinemann English Wordbuilder

The Nelson Picture Dictionary

Vocabulary Building 1

Vocabulary Building 2

Vocabulary Building 3

Vocabulary Building 4

Vocabulary Building With Antonyms, Synonyms, Homophones And Homographs
Super Duper Publications – Vocabulary Builder

Word By Word Picture Dictionary

Word Perfect

Word Power

 

 

آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

برچسب ها : , ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

موسسه معتبر Princeton Review تحقیقات فراوانی بر روی دایره لغات بالغین تحصیل کرده است و همچنین روزنامه های فراوان از New York Times  تا  Wall Street Journal و مجله ها و کتاب های پرفروش را برای تهیه این مجموعه نفیس آنالیز کرده است. 

 

این برنامه صوتی بر اساس نسخه نوارکاست پرفروش WordSmart 2 است.

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

موسسه معتبر Princeton Review تحقیقات فراوانی بر روی دایره لغات بالغین تحصیل کرده است و همچنین روزنامه های فراوان از New York Times  تا  Wall Street Journal و مجله ها و کتاب های پرفروش را برای تهیه این مجموعه نفیس آنالیز کرده است. 

 

این برنامه صوتی بر اساس نسخه نوارکاست پرفروش WordSmart 1 است.

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

آیا شما تمایل دارید از لغات طولانی استفاده کنید؟

آیا نثرتان بخاطر اینکه لغاتتان را تقویت نکردید، انعطاف ناپذیر شده است؟

Word Smart Genius Edition  یک راه حل کامل آموزشی و علمی در این مورد است.

این برنامه صوتی ۱۵۰ جالبترین و چالش برانگیز ترین لغات انگلیسی را به شما یاد می دهد.

مناسب برای دانش آموزان کالج و حرفه ای ها و کلمه پردازها   

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

موسسه معتبر Princeton Review تحقیقات فراوانی بر روی دایره لغات بالغین تحصیل کرده است و همچنین روزنامه های فراوان از New York Times  تا  Wall Street Journal و مجله ها و کتاب های پرفروش را برای تهیه این مجموعه نفیس آنالیز کرده است. 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

برنامه پرطرفدار افزایش دایره واژگان که سابقا بر روی نوارکاست منتشر می شد اکنون با فرمت دیجیتال در اختیار شماست.

این برنامه بر مبنای کتاب درسی پر فروش Murray Bromberg و  Melvin Gordon بنام  1100 لغتی که احتیاج است بدانید تهیه شده است.

این برنامه هفت قسمت نمایشی شوخی آمیز را ارائه می دهد که به منظور افزایش دایره لغت دانش آموزان برای تست های SAT , ACT و ESL طراحی شده اند.

داستان های نمایشی شامل یک تیم فوتبال بیچاره و یک کارآگاه خصوصی و یک سرآشپز دست و پا چلفتی و دیگران است.

 متن مکالمات غیر رسمی سرگرم نگه می دارد.تمامی داستان ها شنونده را در حین آشنا شدن با لغت ها و معانی آنان در  

32 صفجه کتابچه الکترونیک همراه برنامه لغت هایی که باید در هر نمایش یاد بگیرید را به همراه معنی مختصر آن لیست کرده است.

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

برنامه صوتی تقویت دایره واژگان برای موفقیت در SAT و آموزشگاه ها و یا کار

 

تهیه شده توسط Gene McKenna سرپرست  Ace In-Home Tutoring

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

با بیش از ۴ ساعت صدا Verbal Power برنامه صوتی لغت سازی 

 

Verbal Power includes powerful and practical words selected from authoritative, respected sources. To discover which words to include in Verbal Power, we analyzed newspapers from The Wall Street Journal to The New York Times, magazines from Newsweek to Popular Science, and books from current best sellers to classics.

From our research, we identified the high-impact words you need to speak fearlessly to command more respect, gain credibility, express yourself more eloquently, write with greater clarity, reduce social awkwardness, communicate more effectively, and (most importantly) increase your earning potential.

Verbal Power teaches words with concise, easy-to-understand definitions, using real-life sentence examples and interactive quizzes. The examples employ creative rhetorical devices to help you quickly and naturally grasp the concept of each new word. And the quizzes will allow you to see your progress immediately.

 

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ دی‌وی‌دی

 

برنامه صوتی یادگیری لغت بهمراه بیش از ۲۲ ساعت صدا 

 

 

 

First time in book form! A successful program for teaching 3,500 vocabulary words that successful people need to know, based on America's #1 bestselling audio vocabulary series."People judge you by the words you use." Millions of Americans know this phrase from radio and print advertising for the Verbal Advantage audio series, which has sold over 100,000 copies. Now this bestselling information is available for the first time in book form, in an easy-to-follow, graduated vocabulary building program that teaches an outstanding vocabulary in just ten steps. Unlike other vocabulary books, Verbal Advantage provides a complete learning experience, with clear explanations of meanings, word histories, usages, pronunciation, and more. Far more than a cram session for a standardized test, the book is designed as a lifetime vocabulary builder, teaching a vocabulary shared by only the top percentage of Americans, with a proven method that helps the knowledge last.A 10-step vocabulary program teaches 500 key words and 3,000 synonyms. Lively, accessible writing from an expert author and radio personality.

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

 

آموزش صوتی افزایش دایره واژگان با متد ساده تر و سرگرم کننده تر از سایر برنامه های افزایش دایره لغت

 

Million Dollar Vocabulary method is easier and more fun than any other vocabulary building program — guaranteed

People with strong vocabularies are thought to have

* superior intelligence
* higher education
* gifted capabilities… "even when it is not true!"

No wonder they earn 3 times more money than someone with an average vocabulary.

Get your piece of the rewards by sharpening your verbal edge for success with your Million Dollar Vocabulary. In a moment we'll take you on a tour. You will see how in as little as 27 minutes a day you can boost your vocabulary�and have fun with it!

Nothing can help you build financial, career, and social success like carefully chosen words, so the next few minutes are well spent as you learn about the Million Dollar Vocabulary.

 

 

What's Inside

Each lesson is a self-contained unit focusing on a different theme to make learning enjoyable. You can even listen to these lessons in your car.
Lesson 1: The Wonderful World of Words
Lesson 2: English Language History and Development
Lesson 3: Alphabet Soup
Lesson 4: Learning to Learn
Lesson 5: From Painting to Professing
Lesson 6: Reading and the Reader
Lesson 7: Listen My Children and You Shall Hear…
Lesson 8: Word Play
Lesson 9: Sail on the Seven C’s
Lesson 10: I Love Words

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

خرید

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

 

دیکشنری صوتی واژگان انگلیسی آمریکایی

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

خرید

 

برچسب ها : ,قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

۵۰۰۰ واژگان مناسب تحصیل در سطوح دانشکده ای و دانشگاهی به همراه کتاب الکترونیکی و ۸ ساعت صدا

تلفظ کلمات به همراه توضیح مختصر صوتی آن ها

 

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

خرید

برچسب ها : , ,