قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ سی‌دی

 

 

A easy-to-use vocabulary worksheet program

Vocabulary Worksheet Factory is a powerful program that allows you to create various activity sheets used for vocabulary practice. Create 22 different vocabulary worksheet activities including crosswords, word searches, jumbles, decoding, word shapes, cloze, missing letters, scrambled sentences, cryptograms, magic squares, missing punctuation, and more.

Creating a worksheet with Vocabulary Worksheet Factory is as simple as selecting a word list, sentence collection, or text file. The program then takes over and does all the work. It automatically generates a solution for the activity and lays it out on the page so you can see exactly what the printed worksheet will look like.

You can create a basic worksheet and send it to the printer in seconds. But if you want to spend a little extra time, you can customize just about any of the default settings to create a very unique worksheet to match a lesson theme or time of year. Modify the header and footer or even remove them entirely. Add a picture, a riddle, a quotation, or some special instructions. Change the font, size, or color of the text on the page.

Vocabulary Worksheet Factory comes with a set of word lists with clues to get you started. You can download more pre-made word lists from our Word Lists page. But the real power of Vocabulary Worksheet Factory is in how easy it is to create your own word lists to support your teaching objectives.

Open the Word List Editor and simply type in your spelling list for the week or a vocabulary list for a particular lesson topic. Add your own clues or use one of the definitions from the 65000 in the included English dictionary. The Word List Editor even has an automatic spell checker to catch those pesky typos (US and UK English included; French, German, and Spanish available).

Here are some key features of "Vocabulary Worksheet Factory":

Language Arts:
· Vocabulary Worksheet Factory will become one of your favorite tools for teaching language arts. With just a few clicks of the mouse, you will be able to generate challenging printable worksheet activities to support your language arts lessons and make vocabulary practice an interesting and fun task for students.

Spelling:
· Vocabulary Worksheet Factory is a must-have tool for spelling instruction. Never search for additional support activities for your spelling lessons again. There will always be entertaining and skill-building follow-up activities. There will always be interesting and challenging exercises for the speedier students to do. And there will always be fun and educational worksheets to send home for practice.

Cloze tests:
· The cloze creator built into Vocabulary Worksheet Factory provides educators with a fast and easy way to generate cloze tests for their students. A cloze test is a comprehension exercise involving a text with certain words deleted and needing to be replaced. With Vocabulary Worksheet Factory you can take any passage of text and instantly turn it into a cloze worksheet.

 

 آیا می دانید تقویت دایره واژگان یکی از مهم ترین بخش یادگیری یک زبان خارجی است؟

شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری و اختصاصی و عمومی قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه و فهمیدن آنها نخواهید بود.

 

Francis و Kucera تحقیقات حیرت آوری انجام داده اند که نشان می دهد یادگیری لغات مکرر ( و تکرار شونده ، درک و فهم از یک متن را به طرز فابل توجهی افزایش می دهد.

 

 

محدوده دایره واژگان  میدان دید متون نوشته شده 
هزار لغت ۷۲٫۰%
۲۰۰۰ ۷۹٫۷%
۳۰۰۰ ۸۴٫۰%
۴۰۰۰ ۸۶٫۸%
۵۰۰۰ ۸۸٫۷%
۶۰۰۰ ۸۹٫۹%
۱۵,۸۵۱ ۹۷٫۸%

 

 

از این رو ما مجموعه های فراوان افزایش و تقویت دایره لغت های مکرر روز دنیا را برای شما فراهیم کردیم و بسیاری از این محصولات همزمان بر روی تلفظ لغات نیز تاکید دارند.

 

 

 

 

برچسب ها : ,
محصولات مشابه
wordhacker-mini-edition10489 نرم افزار افزایش دایره لغات برای آزمون های GRE, GMAT, SAT, ACT و TOEFL
تعداد : ۱ سی‌دی
قیمت :
قیمت : ۵۹۵۰ تومان
تومان
splash نرم افزار خارق العاده افزایش دایره واژگان
تعداد : ۱ سی‌دی
قیمت :
قیمت : ۵۹۵۰ تومان
تومان
product_menu02 نرم افزاری برای کسانی که قصد آماده شدن برای آزمون هایی مانند SAT, GRE, ACT, TOEFL را دارند.
تعداد : ۱ سی‌دی
قیمت :
قیمت : ۵۹۵۰ تومان
تومان
books1-clipart پک جامع و بی نظیری از ۱۱ آموزش صوتی و ۴۷ کتاب و ۱۴ نرم افزار افزایش دایره لغات
تعداد :
قیمت :
قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان
تومان
21289141633148349729 نرم افزار چند رسانه ای آموزش ۱۰۰۰ لغت
تعداد : ۱ سی‌دی
قیمت :
قیمت : ۵۹۵۰ تومان
تومان