قیمت : ۵۹۵۰ تومان
۱ دی‌وی‌دی

این مجموعه لهجه آمریکایی را با مثال های فراوان بصورت ویدیویی آموزش می دهد.

The “American Accent Pronunciation DVD Course” is the most interactive and efficient method available for improving your Spoken English, while delivering the most SIGNIFICANT, NOTICEABLE and AMAZING results.

We are confident that you will receive:
* Rapid and Significant results
* Easy to follow – Easy to learn
* Clinically proven techniques
* Engaging and interactive instruction
* Convenient and flexible access
* Affordable and valuable American Accent training
* Unique pronunciation and accent coaching AT ITS BEST!

We know this because We are told EVERYDAY how our accent course has changed the lives of our clients who made the choice to order the #1 American Accent English Pronunciation Video Course available.

محصولات مشابه
Master-Spoken-English آموزش زبان انگلیسی بصورت ویدویی Master Spoken English
تعداد : ۱ دی‌وی‌دی
قیمت :
قیمت : ۵۹۵۰ تومان
تومان
4347-004-A834AD06 پک عظیمی متشکل از ۱۱ برنامه صوتی برای لهجه آمریکایی و ۹ برنامه صوتی برای لهجه بریتیش و ۴ نرم افزار آموزش تلفظ و ۲ آموزش ویدیویی
تعداد :
قیمت :
قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان
تومان
new-package-magic-300x228 پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ ۸۰۰۰ تومان کمتر پک جامع تلفظ + پک اصطلاحات انگلیسی و افعال عبارتی با ۲۵ برنامه آموزش صوتی لهجه بریتیش و آمریکایی و اصطلاحات انگلیسی و ۳۳ کتاب الکترونیک و ۶ نرم افزار و ۲ آموزش ویدیویی
تعداد :
قیمت :
قیمت : ۲۱۹۵۰ تومان
تومان
Longman-Interactive-American-Dictionary یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی برای یادگیری زبان انگلیسی به طور مناسب و کارآمد.
تعداد : ۱ سی‌دی
قیمت :
قیمت : ۵۹۵۰ تومان
تومان
TeLL-me-More-English-Intelligent-Solution آموزش زبان انگلیسی تل می مور Tell Me More English Intelligent در سه سطح مقدماتی و متوسط و حرفه ای
تعداد : ۱ دی‌وی‌دی
قیمت :
قیمت : ۵۹۵۰ تومان
تومان