آخرین محصولات
logo_IDIOM

پک قابل توجهی از 5 آموزش صوتی و 33 کتاب الکترونیک و دو نرم افزار برای آموزش اصطلاحات انگلیسی

تعداد :
قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان
effortless english

پک جامع مجموعه برنامه های صوتی Effortless English برای آموزش روان انگلیسی

تعداد :
قیمت : ۱۰۹۵۰ تومان
ielts-title

پک عظیمی از 27 آموزش صوتی و 15 کتاب الکترونیک و دو نرم افزار و یک آموزش ویدیو به منظور آماده شدن همه جانبه برای آزمون IELTS

تعداد :
قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان
pretty-care-package

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ 8000 تومان کمتر
مجموعه بی نظیری از منابع مورد نیاز آزمون TOEFL و IELTS ! شامل 45 آموزش صوتی و 35 کتاب الکترونیک ! 20 کتاب الکترونیک و 13 نرم افزار و یک آموزش ویدیویی

تعداد :
قیمت : ۲۵۹۵۰ تومان
001847eb_medium

مجموعه بی نظیری از منابع مورد نیاز آزمون تافل ! شامل بیش از 73 ساعت آموزش صوتی در 18 عنوان ! 20 کتاب الکترونیک و 11 نرم افزار

تعداد :
قیمت : ۲۰۹۵۰ تومان
books1-clipart

پک جامع و بی نظیری از 11 آموزش صوتی و 47 کتاب و 14 نرم افزار افزایش دایره لغات

تعداد :
قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان
4347-004-A834AD06

پک عظیمی متشکل از 11 برنامه صوتی برای لهجه آمریکایی و 9 برنامه صوتی برای لهجه بریتیش و 4 نرم افزار آموزش تلفظ و 2 آموزش ویدیویی

تعداد :
قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان
new-package-magic-300x228

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ 8000 تومان کمتر
پک جامع تلفظ + پک اصطلاحات انگلیسی و افعال عبارتی با 25 برنامه آموزش صوتی لهجه بریتیش و آمریکایی و اصطلاحات انگلیسی و 33 کتاب الکترونیک و 6 نرم افزار و 2 آموزش ویدیویی

تعداد :
قیمت : ۲۱۹۵۰ تومان
dictionary1

مجموعه نفیسی از بهترین و قوی ترین دیکشنری ها شامل 94 دیکشنری Babylon و 33 دیکشنری Lingoes و 25 نرم افزار تخصصی دیکشنری

تعداد :
قیمت : ۲۰۹۵۰ تومان
brown-paper-package-de

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ 6000 تومان کمتر
پک جامع و بی نظیری از 11 آموزش صوتی و 47 کتاب و 14 نرم افزار افزایش دایره لغات + مجموعه 94 دیکشنری Babylon و 33 دیکشنری Lingoes و 25 نرم افزار تخصصی دیکشنری

تعداد :
قیمت : ۲۹۹۵۰ تومان
120px-Pearson_Longman_logo

مجموعه ای بی نظیر از نرم افزارهای Longman ! متشکل از 8 دیکشنری و 3 نرم افزار مربی

تعداد :
قیمت : ۲۰۹۵۰ تومان
OxfordCrest

مجموعه بی نظیری از 22 نرم افزار و 3 کتاب آکسفورد

تعداد :
قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان
Parcel

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ 6000 تومان کمتر
مجموعه بی نظیری از 22 نرم افزار و 3 کتاب آکسفورد + مجموعه ای بی نظیر از نرم افزارهای Longman ! متشکل از 8 دیکشنری و 3 نرم افزار مربی

تعداد :
قیمت : ۲۹۹۵۰ تومان
audio

مجموعه بی نظیر 124 کتاب داستان به همراه صوت از 20 نویسنده نامدار جهان

تعداد :
قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان
book grammar

پک بی نظیر آموزش تضمینی گرامر شامل 3 آموزش صوتی و 81 کتاب الکترونیک و 11 نرم افزار

تعداد :
قیمت : ۱۳۹۵۰ تومان
4815package

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ 5000 تومان کمتر
مجموعه بی نظیر 124 کتاب داستان به همراه صوت از 20 نویسنده نامدار جهان + پک بی نظیر آموزش تضمینی گرامر شامل 3 آموزش صوتی و 81 کتاب الکترونیک و 11 نرم افزار

تعداد :
قیمت : ۲۰۹۵۰ تومان
AudioEditor

مجموعه عظیمی از بیست آموزش صوتی خارق العاده برای آموزش زبان انگلیسی

تعداد :
قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان
Software-icon

مجموعه عظیمی از بیست نرم افزار مشهور آموزش زبان انگلیسی

تعداد :
قیمت : ۱۶۹۵۰ تومان
brown-paper-package

پیشنهاد ویژه خرید دو پک جامع با مبلغ 6000 تومان کمتر
مجموعه عظیمی از بیست نرم افزار مشهور آموزش زبان انگلیسی + مجموعه عظیمی از بیست آموزش صوتی خارق العاده برای آموزش زبان انگلیسی

تعداد :
قیمت : ۲۶۹۵۰ تومان